Bankacılık

Harici Garanti ve Akreditif Sözlüğü (İngilizce- Türkçe)

Harici Garanti ve Akreditif Sözlüğü (İngilizce- Türkçe)Bedreddin Şimşek Sosyal Bilimler: Bankacılık Bu sözlük, teorik yönü ağır basan bir kitap olmadığı gibi sadece sözlük olarak da ... Full story

Banka ve Finans Matematiği

Banka ve Finans MatematiğiBeşir Topaloğlu, Mehmet Maşuk Fidan Sosyal Bilimler: Bankacılık Kitap dört bölümde ele alınmış olup, birinci bölümde Faiz Kavramı ile faiz oranları ... Full story

Bankacılıkta Kredi Tahsisi

Bankacılıkta Kredi TahsisiMehmet Yazıcı Sosyal Bilimler: Bankacılık Kitap, bankalardaki kredi tahsis sürecini müşteri ziyareti öncesinden başlayarak, istihbarat, mali analiz, tahsis değerlendirmesi ve izleme gibi temel ... Full story

Bankacılar için Genel Muhasebe Teori ve Uygulama

Bankacılar için Genel Muhasebe Teori ve UygulamaYüksel Koç Yalkın Sosyal Bilimler: Bankacılık * Muhasebenin Niteliği, Amacı ve Tarihsel Gelişimi * Ticaret İşlemleri ... Full story

Bankalarda Fon Yönetimi

Bankalarda Fon YönetimiA. Aslan Şendoğdu Sosyal Bilimler: Bankacılık Günümüz modern kavramlarından olan yönetişim, yönetimden farklı olarak; yönetim, iletişim ve etkileşim kavramlarını kapsamakta ve birlikte yönetmek ... Full story

Bankacılar için Ekonomi Bilgisi

Bankacılar için Ekonomi BilgisiAhmet Gökdere Sosyal Bilimler: Bankacılık * Temel Ekonomik Kavramlar * Ekonomi Biliminin Konusu Düzen ve Yöntem Sorunları ... Full story

Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı

Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma BankacılığıMuhittin Adıgüzel Sosyal Bilimler: Bankacılık * Türkiye Kalkınma Bankası'nın mevcut durumu nedir? * ... Full story

Bankacılar için Para ve Kredi Bilgisi

Bankacılar için Para ve Kredi BilgisiAvni Zarakolu Sosyal Bilimler: Bankacılık * Para * Kredi ve Bankalar * Kredi Piyasası ... Full story

Bankacılar için Kişisel İlişkiler Bilgisi

Bankacılar için Kişisel İlişkiler BilgisiM. Alaeddin Asna Sosyal Bilimler: Bankacılık * Bankacılar için Kişisel İlişkiler * İnsan * Sosyal ... Full story

Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni

Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme RehniM. Ali Erten Sosyal Bilimler: Bankacılık * Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesi Kavramı * Rehjin Hakkı Kavramı ... Full story

Log in

Or you can

Connect with facebook

En çok yapılan aramalar: