Home | Kitap | Hz. İsa ve Mesih İnancı

Hz. İsa ve Mesih İnancı

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Hz. İsa ve Mesih İnancı
İbrahim Sarmış
Din: Hırıstiyanlık

İÇİNDEKİLER

1. BึLÜM: HZ. İSA/MESİH'İN DึNÜŞÜ İNANCI

Mehdi

Deccal

Dönüş/Ricat İnancı

Batılı Bazı Araştırmacılara Göre Mesihçiliğin Tarihi ve Kaynağı

2. BึLÜM: DİNLERDE MESİH İNANCI VE KAYNAĞI

a- Zerdüştlükte Mesih İnancı

b- Yahudilikte Mesih İnancı

1- Yahudilikte Mesih’in Kimliği

2- Apokaliptik Edebiyat

3- Mesih, Yahudilerin umudu

4- Yahudilikte Mesih’in Gelişini Hazırlayan Şartlar ve Zamanında Gerçekleşecek Olaylar

c- Hıristiyanlıkta Mesih İnancı

2- İncillerde Mesih inancı

2- Hıristiyanlara Göre Mesih’in Geliş Amacı

3- Kefaret Olarak Çarmıha Gerilmesi İnancı

4- Çarmıha Germe İnancının Kaynağı Ve Tarihi

5- İsa’nın Çarmıha Gerilmesi Konusunda İncillerin Çelişkileri

6. Hz. İsa İçin Anlatılanlar, Aklın ve Vicdanın Kabul Edeceği Şeyler midir?

7. Hem Günahlara Gönüllü Kefaret Olma, Hem SözdeÖldürenleri Sorumlu Tutma Çelişkisi

8. İncil’in Kaybolması ve Başka İncillerin Yazılması

8.1. Mevcut Dört İncil’in Yazılması

8.2. İnciller Yazarlarına İlham mı edilmiştir?

8.3. Yeni Ahit’in Aktarımı

8.3.1. İskenderiye Metni

8.3.2. Batı Metni

8.3.3. Sezar Metni

8.3.4. Bizans Metni

8.4. Tedvin Tarihleri

8.5. Teslis/Üçlü Tanrı İnancı

8.6. İsa’nın Tanrılığı

8.7. Göğe Yükseliş

8.8. Sonuç

d- İslam’da Mesih İsa İnancı

3. BึLÜM: KUR’AN’DA HZ. İSA

a-Kur’an’da Hz. İsa’nın Yaratılışı

b-Hz. İsa’nın Peygamberlik Süreci

c-Hz. İsa’nınÖlümü

d-Hıristiyanlıktaki DirilişÖyküsü Ne Kadar İnandırıcı Olabilir?

e-Teslis/Üçleme İnancının kaynağı ve Hıristiyanlığa Geçmesi

f- Ayetlerde Geçen‚ 'Kelime', 'Ondan Bir Ruh', 'Ruhumuz' Sözlerinin Anlamı

g-'Rab, Baba, Oğul' Sözcüklerinin Saptırılması

h-Mesihçilik Tezine/Hz. İsa’nın Sözde Dönüşüne Delil Gösterilen Ayetlerin Değerlendirilmesi

1-Allah’ın Onu Kurtarması,Öldürmesi ve Yükseltmesi

2-Teveffa ve Rafaa Kelimeleri

3-Hz. İsa’nın İzleyicilerinin Üstünlüğü Nedir?

4-Kitap Ehli’nden HerkesinÖlmedenÖnce Ona İnanması

5-Kıyamet İçin Bilgi Olması

6-Hz. İsa’nın ve Tevrat’ın Hz. Muhammed’in Geleceğini Bildirmesi

4. BึLÜM: RİVAYETLERDE/HADİSLERDE HZ. İSA

a-Dönüşü Anlatan Rivayetlerde/Hadislerde Hz. İsa

b-İsa/Mesih’in Geleceğini Belirten Rivayetlerin Değerlendirilmesi

5. BึLÜM: “İSA’NIN DึNÜŞÜ” İNANCINI ÇAĞDAŞ ยLİMLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Hz. İsa/Mesih’in Gelişi İddiası

Hoşgörü, Dinlerarası Diyalog ve Dinsel Çoğulculuk

SONUÇ

KAYNAKLAR

İNDEKS

Kitap: Hz. İsa ve Mesih İnancı
İbrahim Sarmış
Din: Hırıstiyanlık
Düşün Yayınları ;
İstanbul, 2010, 14 x 20 cm, 322 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 6054195497

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

Post your comment

Please enter the code you see in the image:

Captcha
  • Email to a friend Email to a friend

Tagged as:

Din: Hırıstiyanlık

Rate this article

0