Home | Kitap | Türkiye'de Protestanlık ve Protestan Kiliseleri

Türkiye'de Protestanlık ve Protestan Kiliseleri

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Türkiye'de Protestanlık ve Protestan Kiliseleri
Mustafa Numan Malkoç
Din: Hırıstiyanlık

XVI. Yüzyıl başlarında Avrupada ortayaçıkan reform hareketi kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmış ve farklı teolojileri benimseyen Protestan topluluklar oluştur-muştu. Protestanların Türkler ile ilk tanışması ise Ka-nuni Sultan Süleymanın hükümdarlığı döneminde gerçekleşmişti. Sonraki dönemde reform yanlısı İngil-tere, İsveç, Almanya, Hollanda gibi ülkelere mensup diplomat ve vatandaşların dini görevlerini yürütebilme-leri için elçilik bünyesinde faaliyet gösteren din adam-ları Türkiyede Protestanlık için bir zemin oluşturacak, XIX. Yüzyılda kurulan yerli Protestan kiliseler işte bu zemin üzerinde yükselecekti.

Bu kitapta; Protestanlığın Türkiyedeki ilk kurumsal-laşma süreci, I. Dünya Savaşı nedeniyle yaşanan göçler sonrası girdiği duraklama ve gerileme,1960 sonrası yeniden başlayan misyonçalışmalarıyla kuru-lan ve üyelerininçoğunluğunu Hıristiyanlığı sonradan kabul eden Türklerin oluşturduğu yeni Protestan kili-seleri, bu kiliselerin kurumsallaşma süreci, farklı teolo-jileri benimseyen cemaatler, kilise binaları ve meyda-na getirdikleri diğer kurumlar, istatistikler, kısacası Türkiyede tarihte yaşamış ve halen yaşamakta olan Protestanlar hakkında pekçok şey bulacaksınız.

Kitap: Türkiye'de Protestanlık ve Protestan Kiliseleri
Mustafa Numan Malkoç
Din: Hırıstiyanlık
Yalın Yayıncılık ;
İstanbul, 2011, 14 x 20 cm, 322 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9944313943

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

Post your comment

Please enter the code you see in the image:

Captcha
  • Email to a friend Email to a friend

Tagged as:

Din: Hırıstiyanlık

Rate this article

0