Genel Sağlık

Su ile Bulaşan Hastalıklar

Su ile Bulaşan HastalıklarSu ile bağlantılı enfeksiyon hastalıkları bulaşma yolları dikkate alınarak dört ana grupta değerlendirilebilir: 1. Sudan Kaynaklanan Hastalıklar Özellikle ılıman ve ... Full story

Menopoz

MenopozMenopoz kelimesi, yunanca aylık anlamına gelen men ve kesilme anlamındaki pause kelimelerinden gelir ve beklenmedik bir olay değildir. Yeterince yaşayan her kadının ardarda gelen doğal ... Full story

Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonu

Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonu İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) deyimi üriner sistemde mikropların üremesi anlamına gelir. Çocuklarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Her ... Full story

Çocuk Ek Besinleri : Yumurta ve Et

Çocuk Ek Besinleri : Yumurta ve Et Bir civcivin gelişmesi için bütün besin öğelerini içeren yumurta, örnek protein kaynağıdır. Bu da büyümekte olan bir ... Full story

Ergenlik Dönemindeki Erkeklerin Bilmesi Gerekenler

Ergenlik Dönemindeki Erkeklerin Bilmesi Gerekenler Ergenlik ... Full story

Çocuklarda Gece Altını Islatma (Gece İşemesi)

Çocuklarda Gece Altını Islatma (Gece İşemesi)Gece altını ıslatma, gece uyku sırasında farkında olmadan idrar yapma olarak tanımlanabilir. Normalde çocukların çoğu hem tuvalet eğitiminin etkisi hem ... Full story

Anne Sütünü Arttırma Teknikleri

Anne Sütünü Arttırma Teknikleri İlk 4-6 ayda anne sütü, bebek için gerekli tüm besinleri içerir ve beraberinde başkaca bir gıda verilmesi gereksizdir. İlk ... Full story

Astma ile Nezle Arasında İlişkiler

Astma ile Nezle Arasında İlişkiler Üst solunum yollarının en önemli organlarından olan burun, anatomik yapı bakımından bronş dediğimiz alt solunum yollarından farklı değildir. Bazıları, ... Full story

Ani Bebek Ölümü Sendromu

Ani Bebek Ölümü Sendromu Tıpta yaşanan en trajik klinik durumlardan biri "ani bebek ölümü sendromu"dur: Bu sendrom, bir yaşının altındaki bebeklerde görülen, klinik ve ... Full story

Hepatit B Enfeksiyonu

Hepatit B Enfeksiyonu Hepatit-B enfeksiyonu nedir ? Hepatit-B virüsünün neden olduğu, birincil olarak karaciğerde iltihap ve karaciğer hücre hasarıyla seyreden bir hastalıktır. Hepatit-B virüsü; ... Full story

Log in

Or you can

Connect with facebook

En çok yapılan aramalar: