Din: Hırıstiyanlık

İsa'yı Örnek Alan Önderlik

İsa'yıÖrnek AlanÖnderlikAjith Fernando, Çeviren: Bahadır Çeliktemur Din: Hırıstiyanlık Ajith Fernando'nun kitaplarında doğru, derin ve de yalın bir içerik ve Kutsal Kitap'a dayalı bir zenginlik ... Full story

Matta'nın Mesajı

Matta'nın MesajıMichael Green, Çeviren: AlperÖzharar, Petek Balcı Din: Hırıstiyanlık Matta Müjdesi, bugüne dek yazılmış en etkili kitaplar arasındadır. İsa'yla ilgili sevindirici haber üzerine ... Full story

Hz. İsa ve Mesih İnancı

Hz. İsa ve Mesih İnancıİbrahim Sarmış Din: Hırıstiyanlık İÇİNDEKİLER1. BึLÜM: HZ. İSA/MESİH'İN DึNÜŞÜ İNANCI Mehdi Deccal Dönüş/Ricat İnancı Batılı Bazı Araştırmacılara Göre Mesihçiliğin Tarihi ve ... Full story

Anarşi ve Hıristiyanlık

Anarşi ve HıristiyanlıkJacques Ellul, Çeviren: Ali Toprak Din: Hırıstiyanlık Jacques Ellul anarşiyle Hıristiyan inanışı arasındaki ilişkiyi ele aldığı buçalışmasında, siyaset, teoloji, tarih ve tefsiri ... Full story

Hazret-i İsa ve Günümüz İsevileri

Hazret-i İsa ve Günümüz İsevileriMehmed Ali Kaya Din: Hırıstiyanlık Hz. İsa'nın getirdiği dinin gücüyle, tevhid düşüncesiyle insanlık yüzlerce yıl önce bir kere daha yenilendi. Putperest ... Full story

İtiraflar

İtiraflarAristoteles Augustinus Din: Hırıstiyanlık Pagan bir baba ve Hıristiyan bir annenin oğlu olan, hıristiyanlık öncesi yaşamında Maniciliğin, Platon'un, Cicero'nun, Şüphecilerin öğretilerini de takip eden Augustinus ... Full story

Türkiye'de Protestanlık ve Protestan Kiliseleri

Türkiye'de Protestanlık ve Protestan KiliseleriMustafa Numan Malkoç Din: Hırıstiyanlık XVI. Yüzyıl başlarında Avrupada ortayaçıkan reform hareketi kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmış ve farklı teolojileri benimseyen ... Full story

Pavlus Hristiyanlığına Giriş

Pavlus Hristiyanlığına GirişFuat Aydın Din: Hırıstiyanlık Bugünkü Hıristiyanlık, her ne kadar kendisini milattan önce dörtte dünyaya gelen İsa’ya izafe ediyor olsa da, yalnızca İsa’nın öğretilerini ... Full story

Barnabas İncili

Barnabas İnciliAsaf Atalay Yılmaz Din: Hırıstiyanlık Barnabas İncili'nin müslümanlar tarafından yazılmadığının bir delili de şudur: Hz. Peygamber'in dünyaya gelişinden 75 yıl önce (M.S.496), Papa I.Gelasius ... Full story

İman İncil'in İbraniler'e Mektup Bölümü Üzerine Bir Yorum Çalışması

İman İncil'in İbraniler'e Mektup Bölümü Üzerine Bir Yorum Çalışmasıİhsan YinalÖzbek Din: Hırıstiyanlık İbraniler'e mektup, İncil'in Eski Antlaşması olarak tanınmaktadır. Hıristiyanlığın Yahudi inancındaki kaynaklarını, İsa Mesih ... Full story

Log in

Or you can

Connect with facebook

En çok yapılan aramalar: