iskenderiye

Göksel Dinlerde İnsan 'Amaç Aracı Kutsar'

Göksel Dinlerde İnsan 'Amaç Aracı Kutsar'ึzdemir Başargan, Yazar:: Fakir BaykurtDin: Genel Din üzerine Genel Kitaplar, Başvuru Eserleri Göksel dinlerde insan; insan değil, kuldur. Yalvaçlar (Peygamberler), ... Full story

Türkiye Uygarlıklar Rehberi Akdeniz Kıyıları

Türkiye Uygarlıklar Rehberi Akdeniz KıyılarıJohn Freely, Çeviren: Gürol Koca, Tuncay BirkanTarih: Arkeoloji ve Eski Çağ : Anadolu Türkiye Uygarlıklar Rehberi, tarihin şafağından beri burada birbiri ... Full story

ึteki Adam Yasaklı Başbakanın Dreyfus Davası

ึteki Adam Yasaklı Başbakanın Dreyfus DavasıMurat Aydın, Editör: Zeynep ArazSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk 3 Kasım 2002 seçimleri öncesi bütün anketlerde açık farkla birinciçıkan ... Full story

Peygamberimizin Hayatından Sahneler

Peygamberimizin Hayatından SahnelerErgun GözeDin: İslam Tarihi İslam'ın büyük peygamberi...Doğruluk ve faziletler kaynağı.Yalanın,riyanın,maddeye tapışın hüküm sürdüğü dünyamızda bulunan insanın nefes alabileceği tek insanlık vahası."Selatüsselam her türlü ... Full story

Kurşun Asker Andersen Masalları - 3

Kurşun Asker Andersen Masalları - 3Esra Gökşen, Resimleyen: İsmail BahatEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Küçükçocuğur doğuk günüydü. Babasının verdiği hediye paketini aldı. Kutunun kapağını açar ... Full story

İzmir'de Eğitim ve Eğitimciler (1850 - 1950)

İzmir'de Eğitim ve Eğitimciler (1850 - 1950)Sadiye TutsakSosyal Bilimler: Eğitim : Genel Bu kitaba; İzmir merkezi başta olmak üzere diğerçevre kazalardaki eğitim tarihi de dahil ... Full story

Her Yönüyle Borland Delphi 2.0 Herkes İçin

Her Yönüyle Borland Delphi 2.0 Herkes İçinCahit Akın, Mehmet Çömlekçi, Editör: Cahit AkınGenel Konular: Bilgisayar : Programlar -> Microsoft Ofis ... Kitabı, hem görsel ... Full story

Adadan Odaya: Yaşamdan Yapıya Konut Çevresi

Adadan Odaya: Yaşamdan Yapıya Konut ÇevresiDeniz İncedayıSanatlar: Kent Mimarisi Yaşam biçimiyle mekan arasındaki ilişkideçok aktörlü, katılımcı yaklaşımların ve buna koşut yöntemlerin geliştirilebilmesi, disiplinlerarası iletişimin yaygınlaştırılması, ... Full story

Türkiye'nin Kafkasya Politikası ve Gürcistan

Türkiye'nin Kafkasya Politikası ve GürcistanMert OkanTarih: Kafkasya Tarihi Kafkasya bünyesinde barındırdığı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetleri ve bunlara bağlı birçok özerk ve otonom bölge ile ... Full story

Ne Zaman?

Ne Zaman?Cenk KaptanoğluSosyal Bilimler: Eğitim : İlköğretim Ne zaman serap görürüz? Beyaz foklar ne zaman siyaha döner? Balinaların soyu ne zaman tükenecek?Kitap: Ne Zaman?Cenk KaptanoğluSosyal ... Full story

Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Albümü

Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi AlbümüCengiz Alyılmaz, Osman Fikri Sertkaya, Tsendiyn BattulgaTarih: Orta Asya Türk Tarihi Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2001 yılı sahaçalışmaları esnasında gerçekleştirilen yüzey ... Full story

Sait Faik Abasıyanık ve eserlerindeçocuklar

Sait Faik Abasıyanık ve eserlerindeçocuklarHüseyinÖzcanEdebiyat: Türk Edebiyatı Bu kitap; Sait Faik Abasıyanık’ın hayatı ve sanatı’nı anlattıktan sonra eserlerindekiçocuk tiplemelerine değinmektedir. Kimsesizçocuklar,çalışançocuklar, köylüçocuklar, fakir mahalleçocukları ve ... Full story

AP-Ordu İlişkileri: Bir İkilemin Anatomisi

AP-Ordu İlişkileri: Bir İkilemin AnatomisiÜmit CizreTarih: Modern Türkiye 1961-1971 Türkiye'de siyasi hayata ve demokrasinin işleyişine (veya işlemeyişine) ilişkin sorunları, Ordu etkenini ... Full story

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar BirliğiKıymet GiraySanatlar: Heykeltraşlık Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatı hakkında bilgiler içeren bu kitapta, ilk ressam ve heykeltaşlar birliği olan "Müstakiller" ile ... Full story

Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi

Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk PartisiHakkı Uyar, Hazırlayan: Sultan PolatSosyal Bilimler: Kültür ve Kurumlar > Siyasi Partiler Ele alacağımız dönemin büyük bir bölümünde Cumhuriyet ... Full story

Eskiçağ ve Ortaçağda Altay Türklerinde Ölüm

Eskiçağ ve Ortaçağda Altay TürklerindeÖlümJean - Paul RouxSosyal Bilimler: Antropoloji Türkler, Moğollar ve Tunguzların oluşturduğu Altay toplumlarının yaşayışları dilsel ve dinsel olarak hala tam anlamıylaçözümlenememiştir. ... Full story

Azerbaycan'da Türk Alfabesi Tarihçe

Azerbaycan'da Türk Alfabesi TarihçeBilal N. ŞimşirDilbilim: Türk Dili Grameri, Lehçeleri Azerbaycan'da Türk alfabesine geçmek için ilkçalışmaları yapan Azerbaycanlı ünlü piyes yazarı ve şair Mirza Fethali ... Full story

Zamanı Durdurabilmek Metris'den Röportajlar

Zamanı Durdurabilmek Metris'den RöportajlarMecit ÜnalFelsefe ve Psikoloji: Sistemler veÖğretiler ... Bu kitapta, yaşadıklarımızın binde biri bile yok. Konuyla ilgili yayınlanmış bütün kitaplarda da yok. Ve ... Full story

Dünya ve Türkiye'yi Gözlerken Meselelerimiz

Dünya ve Türkiye'yi Gözlerken MeselelerimizMetin ErişTarih: Modern Türkiye (Genel) ... Yeni kitabıma, Dünya Siyaseti bölümünde Türk-İslam Dünyasından bir kesit 'Fetih ve Fatih' hakkındaki düşüncelerimi yansıtan ... Full story

Güzel Aydınlık. Bütün Eserleri 7. Şiirler 1

Güzel Aydınlık. Bütün Eserleri 7. Şiirler 1Necati CumalıEdebiyat: Türk Şiiri Bu şiir derlemesinin içerdiği kitaplar: "Kızılçullu Yolu" (1943); "Harbe Gidenin Şarkıları" (1945); "Mayıs Ayı Notları" ... Full story

Fil Yavruları Doğu Klasikleri 4 Mesnevi'den

Fil Yavruları Doğu Klasikleri 4 Mesnevi'denMehmet Nuri Yardım, Resimleyen: İlkay Göen, Yayına Hazırlayan:: Esra GökşenEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman ... Full story

İkinci Meşrutiyet ve II. Abdülhamid Hakkında

İkinci Meşrutiyet ve II. Abdülhamid HakkındaMehmet Çetin BörekçiTarih: Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ Muarızlarının yerin dibine batırdıkları, kötüleyip durdukları, aleyhinde binçeşit iftira uydurdukları Sultan ... Full story

Bir Yıldızdı Kayıveren... Canım Yavrum Benim

Bir Yıldızdı Kayıveren... Canım Yavrum BenimAsiye ZamanEdebiyat: Türk Şiiri 25 Mayıs 1996'da 29 yaşındaydı Orhan Zaman. Bugün de öyle ve hep 29 yaşında kalacak "anneciği" ... Full story

Psikofarmakolojinin Temelleri ve Deneysel Araştırma Teknikleri

Psikofarmakolojinin Temelleri ve Deneysel Araştırma Teknikleriİ. Tayfun UzbayFelsefe ve Psikoloji Bu kitapta psikofarmakolojinin temel konuları genel hatları ile ele alınarak psikofarmakolojiçalışmalarında kullanılançeşitli deneysel tekniklerin anlaşılır ... Full story

Descartes Söylem - Kurallar - Meditasyonlar

Descartes Söylem - Kurallar - MeditasyonlarRene Descartes, Çeviren: Aziz YardımlıFelsefe ve Psikoloji: Modern Batı Felsefesi Descartes - Yöntem Üzerine Söylem - Anlığın Yönetimi İçin Kurallar - İlk ... Full story

Klinikte Biyokimyasal Değerler ve Formüller

Klinikte Biyokimyasal Değerler ve FormüllerAdnan Aydıner, SaadetÖzkanUygulamalı Bilimler: Tıp, Hastalıklar ve İlaçlar Bu kitap, geniş kaynakların el altında bulunmadığı durumlarda, tanıda hızla sonuca ulaşabilme amacı ... Full story

La Fonten Masalları Dizisi (10 Kitap Takım)

La Fonten Masalları Dizisi (10 Kitap Takım)Jean de La FontaineEdebiyat: Çocuk Kitapları, Çeviri IDeEFIXE'in Notu: Dizideki Kitaplar; 1. Tavşanla Kaplumbağa 2. Tilki ile Leylek 3. Kurtla Kuzu 4. Karga ile ... Full story

Kötüler Bile Bir Matthew Scudder Polisiyesi

Kötüler Bile Bir Matthew Scudder PolisiyesiLawrence Block, Çeviren: Şen Süer KayaUygulamalı Bilimler: Yeme, İçme ve Gurme Lawrence Block... iyilerin en iyisi! -Washington Post- (Arka Kapak) Ağustos ayında bir ... Full story

İstiklal Savaşında Reşit Paşanın Hatıraları

İstiklal Savaşında Reşit Paşanın HatıralarıReşit Paşa, Yayıma Hazırlayan: Adnan ŞenelTarih: Anılar (Hatırat) Merhum Reşit Paşa’nın bıraktığı notlar, hatıralar ve belgeler üç kitap halinde yayımlanacaktır. Birinci ... Full story

Bir Siyasal Düşünür Olarak Mehmet Ali Aybar

Bir Siyasal Düşünür Olarak Mehmet Ali AybarBarış Ünlü, Editör: Tanıl BoraTarih: Anılar (Hatırat) Mehmet Ali Aybar'ın, Türkiye'deki az sayıdaki özgün ve "yerli" sol/sosyalist düşünce insanından ... Full story

Siyasallaştırılan Din Dinleştirilen Siyaset

Siyasallaştırılan Din Dinleştirilen SiyasetİhsanÖzkesFelsefe ve Psikoloji: İslam Felsefesi Bu kitap, Müslümanları incitmek için değil, bilakis İslam'ın sadeliğini korumaya katkıda bulunmak için yazılmıştır.Özgeçmişin okunduğunda hayatımın dine ... Full story

Ulusal Kimlik: Türk Ulusçuluğunun Doğuşu

Ulusal Kimlik: Türk Ulusçuluğunun DoğuşuCelalettin VatandaşTarih: Modern Türkiye (Genel) * Ulusal kimliğin bileşenleri nelerdir? * Ulus-ulusçuluk ve ulus devlet ilişkilerinin niteliği nedir? * Ulusun kökeni ... Full story

Paris İstanbul Kudüs: bir seyyahın günlüğü

Paris İstanbul Kudüs: bir seyyahın günlüğüChateaubriand, Yayına Hazırlayan: Ercan BalkışTarih: Anılar (Hatırat) Bir dönemi anlamak geçmişi, günü ve geleceği anlamanın ilk önemli adımlarından biridir. Chateaubriand,18 ... Full story

Türk Promethe'ler Cumhuriyet'in Öğrencileri

Türk Promethe'ler Cumhuriyet'inÖğrencileriKansu ŞarmanSosyal Bilimler: Eğitim Tarihi Sizi bir kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz! 'Atatürk genç Cumhuriyet'in umudu olan genç öğrencileri bu sözlerle Avrupa'ya ... Full story

Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri

Aşkın Celladı ve Diğer PsikoterapiÖyküleriIrvin D. Yalom, Çeviren: Handan SaraçFelsefe ve Psikoloji: Duyusal Algılama, Devinim, Duygular, Fizyolojik İtkiler Bu kitapta, psikoterapist Yalom'un yalnızlık, ölüm korkusu, ... Full story

Dost Türk- Yunan Şairlerinin Diliyle Barış

Dost Türk- Yunan Şairlerinin Diliyle BarışAsım BezirciSosyal Bilimler: Uluslararası İlişkiler Asım Bezirci'nin, Halkımız Diliyle Barış ve Şairlerimiz Diliyle Barış adlı eserlerinden sonra hazırladığı Dost Türk ... Full story

Mill๎ Devlet Kültürü : Türkiye Yansımaları

Mill๎ Devlet Kültürü : Türkiye Yansımalarıึmer SaySosyal Bilimler: Siyasal Bilimler Bu eser, öncelikli olarak milli devlet modeli üzerinde durmakta ve bu nedenle millet, devlet, milli ... Full story

Stephen Hawking'in Evreni Kโinatın Sırları

Stephen Hawking'in Evreni Kainatın SırlarıDavid Filkin, Çeviren: Mehmet HarmancıEdebiyat: Bilim Kurgu Kitapları Stephen Hawking'in "Zamanın Kısa Tarihi" isimli eşsizçalışması tüm dünyada 10 milyondan fazla satmıştır. ... Full story

İffet - Dünyanın Mihveri Kadın mı Para mı?

İffet - Dünyanın Mihveri Kadın mı Para mı?Hüseyin Rahmi GürpınarEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Hüseyin Rahmi Gürpınar, 'İffet ve Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı? ... Full story

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Mevzuat

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve İlgili MevzuatBehiç CantürkSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Kitabın bölümleri; Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıİlÖzel İdaresi KanunuKöy KanunuLimanlar KanunuBelediye KanunuUmumi Hıfzısıhha Kanunuİskan ... Full story

Sistematik Sosyoloji Açısından Ziya Gökalp

Sistematik Sosyoloji Açısından Ziya GökalpNihat NirunGenel Konular: Biyografiler, Otobiyografiler Kitapta; Z.Gökalp'in eserlerinin sosyolojik yönden sistem analizi yapılmaktadır.Kitap: Sistematik Sosyoloji Açısından Ziya GökalpNihat NirunGenel Konular: Biyografiler, ... Full story

Anatomi Atlası Karın ve İç Organlar Cilt 2

Anatomi Atlası Karın ve İç Organlar Cilt 2Helmut Leonhardt, Çeviren: Aykut Kazancıgil, Çeviren:: Turan AtayGenel Konular: Atlaslar, Planlar, Rehberler Üç ciltten oluşan bu anatomi atlası ... Full story

Filistin Rüyası İsrail Zindanlarında 7 Yıl

Filistin Rüyası İsrail Zindanlarında 7 YılFaik BulutTarih: Anılar (Hatırat) Türk ve Kürt Solu'nun sınır ötesinde kalmış tarihi belgeseli Suriye sınırında devrimciler, kaçakçılar Kürt 'kuryeler' ve ... Full story

2000'li Yıllara Başlarken Dünya ve Türkiye

2000'li Yıllara Başlarken Dünya ve TürkiyeErol Manisalı, Genel Yayın Yönetmeni: Üstün AkmenSosyal Bilimler: İstatistik Bu kitapta 2000'li yılların eşiğindeki Dünya ve Türkiye sorgulanmaktadır.Özelikle 1990 sonrasının, ... Full story

Devlet ve Demokrasi Anayasa Hukukuna Giriş

Devlet ve Demokrasi Anayasa Hukukuna GirişServer TanilliSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Toplum yaşamında, ağırlığını üzerimizde ençok duyduğumuz kurumdur devlet. Her yönden kuşatmıştır bizi, her ... Full story

Bilgisayar Teknolojisi İle Makina Kontrolu

Bilgisayar Teknolojisi İle Makina KontroluGüven ToğrulGenel Konular: Bilgisayar & Internet (Genel) - Bilgisayar teknolojisinin makine kontrolunda kolayca kullanılması için harika aygıt P.L.C oluşturuldu. - Neden ... Full story

Peşin Para Nasrettin Hoca'dan Seçmeler - 5

Peşin Para Nasrettin Hoca'dan Seçmeler - 5Melike Yılmaz, Resimleyen: Yüksel AkmanEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Nasrettin Hoca fıkraları, Türk zekasının inceliğini simgeler. O, ünü tüm ... Full story

Kralın Yeni Giysisi Andersen Masalları - 8

Kralın Yeni Giysisi Andersen Masalları - 8Esra Gökşen, Resimleyen: İsmail BahatEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Zamanın birinde, bir kral vardı. Bu kralçeşitçeşit giysiler giyinmesini severdi. ... Full story

2000'e Doğru Papaların Günah Dosyası

2000'e Doğru Papaların Günah DosyasıAli ErgenekonSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler Papa'larınçou, nasıl kan, şehvet, cehalet, sapıklık, taassup ve akıl almaz skandallar içinde yüzdü? Papa olmak için ... Full story

Numeroloji Rakamların Işığında Geleceğiniz

Numeroloji Rakamların Işığında GeleceğinizJulie Gale, Çeviren: Nurten YazgülüFelsefe ve Psikoloji: Parapsikoloji ve Okkültizm (Gizlicilik) Sayıların Gizemi, sayıbilimini detaylı inceleyen ve irdeleyen bir-kitaptır. Bu sayılar ve ... Full story

Anatüzeye Giriş ('Anayasa Hukukuna Giriş')

Anatüzeye Giriş ('Anayasa Hukukuna Giriş')Cem EroğulSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Bu kitap, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin, 'Anatüzeye Giriş ('Anayasa Hukukuna ... Full story

Diabet: Şeker Hastaları İçin Yemek Kitabı

Diabet: Şeker Hastaları İçin Yemek KitabıGülseren Ünsün EnginUygulamalı Bilimler: Yeme, İçme ve Gurme Dr. Gülseren Ünsün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Gülseren Ünsün ... Full story

Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri

Sabetay Sevi ve Sabetaycıların GelenekleriAvram Galanti, Çeviren: Erdoğan AğcaSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Azınlıklar (Ermeniler) ve Etnik Gruplar Abraham Galante araştırmalarının en önemli ve hala ... Full story

Bilecikli Ali Kurtuluş Savaşı'ndan Öyküler

Bilecikli Ali Kurtuluş Savaşı'ndanÖykülerAdnan ÇakmakçıoğluTarih: Modern Türkiye ve Atatürk Kurtuluş Savaşı sürüyordu. Düşman, Bilecik'e neredeyse gelecekti. Köyleri bir bir alıyordu. Ali, yedi yaşında birçocuktu. Bir ... Full story

İslam'da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü

İslam'da Dini Tefekkürün Yeniden TeşekkülüMuhammed İkbal, Çeviren: Sofi HuriDin: İslam Mezhepleri, Tasavvuf ve Tarikatlar ...Madras Müslim Association'ın arzu ve talebi üzerine, Madras, Haydarabad ve Aligarh'da ... Full story

Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak

Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve AhlakRecep KılıçDin: Kuran ve Hadis Ahlak veya ahlakı nitelik, insanın kendi dışında başka bir varlık ile girdiği ilişkide ortayaçıkar. ... Full story

Yine De İyimser Kültür ve Yaşam Denemeleri

Yine De İyimser Kültür ve Yaşam Denemeleriึner YağcıEdebiyat: Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler Yaşamın aydınlatılması ve değiştirilmesi savaşımının yazarıÖner Yağcı, Yine de İyimser adını verdiği ... Full story

Padişah Portreleri: Mevlโnโ Müzesi Albümü

Padişah Portreleri: Mevlana Müzesi AlbümüGünsel RendaGenel Konular: Müzeler ve Kurumlar Padişah İslam devletlerinde ve Osmanlılarda hükümdarlık ünvanıdır. Zaman zaman da 'sultan' ünvanı kullanılmıştır. Yazışmalarda ve ... Full story

Akdeniz'de Bir Ada KKTC'nin Varoluş Öyküsü

Akdeniz'de Bir Ada KKTC'nin VaroluşÖyküsüOktar TürelSosyal Bilimler: Uluslararası İlişkiler Bu derlemedeki yazılar, tanıtıcı giriş notunu izleyen ve Kıbrıs sorununu tarihsel / siyasal perspektifte irdeleyen bir ... Full story

Bir Kıtadan Öbürüne Yaşam ve Ölüm Kentleri

Bir KıtadanÖbürüne Yaşam veÖlüm KentleriAtilla DorsayEdebiyat: Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler Ne kadarçok sevdim seyahat etmeyi... Aslında benim gibi 'evçocuğu' ve tam bir büyük kent ... Full story

Batıcılık Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler

Batıcılık Ulusçuluk ve Toplumsal DevrimlerNiyazi BerkesTarih: Modern Türkiye (Genel) Prof. niyazi Berkes, bu kitabında, Türkiye'deki düşün buhranından en fazla etkilenen 'Batıcılık' ve 'ulusçuluk' kavramları üzerinde ... Full story

Edebiyat ve Medya Kitaptan Ekrana Edebiyat

Edebiyat ve Medya Kitaptan Ekrana EdebiyatGürsel Aytaç, Kapak tasarımı: Davut YücelEdebiyat: Türk Edebiyatı Edebiyatın televizyonla ilişkisinin irdelendiği buçalışmada Amerikan ve Alman edebiyat bilimcilerinin de kitap ... Full story

Borland C++ Builder ile Görsel Programlama

Borland C++ Builder ile Görsel ProgramlamaMemik YanıkGenel Konular: Bilgisayar & Internet (Genel) ... Delphi birçok yönü ile Pascal'a benzemektedir. Delphi'nin programcılardan ilgi görmesi üzerine, Borland, ... Full story

Sömürgeciliğin Bir Diğer İsmi İşte Amerika

Sömürgeciliğin Bir Diğer İsmi İşte AmerikaSami ŞenerSosyal Bilimler: Toplumbilim (Sosyoloji) Yeryüzünde Kızıl Emperyalizmin yıkılması sonrasında yeryüzünü tek başına sömürme ideali içindeki Amerika Emperyalizminin kan ve ... Full story

Yatırım Projeleri Analizi ve Yönetimi

Yatırım Projeleri Analizi ve YönetimiZekai YılmazUygulamalı Bilimler: Mühendislik : Genel ... Uzun yıllar U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde verilen dersler ve zaman zaman sanayide ... Full story

Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması

Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye KullanılmasıEraslanÖzkayaSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Vekalet Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları / Vekalet Sözleşmesinin Oluşması ve Şekli / Vekalet Sözleşmesinin Sona ... Full story

PLC Programlanabilir Lojik Denetleyiciler

PLC Programlanabilir Lojik DenetleyicilerFeyzi Akar, Mustafa YağımlıGenel Konular: Bilgisayar & Internet (Genel) Yazarların birlikte hazırlamış oldukları birinci eser 'Dijital Elektronik' kitabıdır. Bu eserde; Sayısal Tasarım, ... Full story

Betimsel İstatistik İstatistiğe Giriş - 1

Betimsel İstatistik İstatistiğe Giriş - 1Merih İpekSosyal Bilimler: İstatistik Bu kitap ile bunu izleyecek olan ikinci kitabı yazarken, yalnızca öğrencilere bir ders kitabı sunmayı amaçlamadım. ... Full story

En Güzel Hırsız - Polis - Hakim Fıkraları

En Güzel Hırsız - Polis - Hakim FıkralarıMehmet H. ErmişEdebiyat: Türkçe Hiciv ve Mizah Bir adam iki kişiyi öldürmekten sanık olarak mahkemeyeçıkarılmış... Yargıç sormuş: -Olay ... Full story

Demokrasi Sürecinde Türkiye'de İslamcılık

Demokrasi Sürecinde Türkiye'de İslamcılıkDoğan DumanDin: İslam Araştırmaları Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru ortayaçıkan İslam'ı bir bütün olarak yeniden toplumsal, siyasal ve kültürel yaşama egemen kılmak amacıyla ... Full story

Kurt ile Leylek La Fontaine Masalları - 2

Kurt ile Leylek La Fontaine Masalları - 2Esra Gökşen, Resimleyen: Serdar CanaslanEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Kurtlar, bulutlara kadar uzanan yüksek dağlarda avlanmaktan hoşlanırmış. Bu kurtlardan ... Full story

Nevrotik Kedi Sahibiyle Nasıl Yaşarsınız?

Nevrotik Kedi Sahibiyle Nasıl Yaşarsınız?Stephen Baker, Çeviren: Ümit Arar Guimbretiere, Resimleyen: Roger RothUygulamalı Bilimler: Ev Ekonomisi, Aile Yaşamı ve Hobiler Kedinizin sizin için ne yapabileceğini ... Full story

Erzurum Basın - Yayın Tarihi (1867 -1997)

Erzurum Basın - Yayın Tarihi (1867 -1997)Haluk Harun DumanEdebiyat: Rus ve Slav Dilleri Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Erzurum Basın-Yayın Tarihi,130 yıllık bir serüvenin ... Full story

Sevdiğin İşi Yap Para Ardından Gelecektir

Sevdiğin İşi Yap Para Ardından GelecektirMarsha Sinetar, Çeviren: Sibel Cuniman Pinto, Yayına Hazırlayan: Nil GünFelsefe ve Psikoloji: Psikoloji Bu kitap iyi saklanmış bir sırrı ortayaçıkarmaktadır: ... Full story

Aklın Türleri Bir Bilinç Anlayışına Doğru

Aklın Türleri Bir Bilinç Anlayışına DoğruDaniel C. Dennett, Çeviren: Handan BalkaraFelsefe ve Psikoloji: Psikoloji Felsefe, yapay zeka ve nörobiyolojiden kaynaklanan fikirleri birleştiren Dennett, okuru bir ... Full story

Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün Şiirleri

Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün ŞiirleriCahitÖztelli, Pir Sultan AbdalEdebiyat: Türk Edebiyatı Degerli arastirmaci CahitÖztelli'nin kaleme aldigi bu kitap, Pir Sultan Abdal'in hayati, sanati ve ... Full story

Darwin Kuramı Seçme Yazılar - Eleştiriler

Darwin Kuramı Seçme Yazılar - EleştirilerCharles Darwin, Çeviren: Cem TaylanTarih: Anılar (Hatırat) 27 Aralık 1831'de, özel bir araştırma gezisi izin denize açılan İngiliz Donanması'na ait ... Full story

Halka ve Devrime Adanmış Bir Yaşam Lu Sun

Halka ve Devrime Adanmış Bir Yaşam Lu SunWang Shaqing, Çeviren: İ. Düzgün GürşanGenel Konular: Biyografiler, Otobiyografiler 4 Mayıs Hareketinden sonra işin rengi değişti... Bu yeni ... Full story

Doğurduğuna İnanıyorsun da Nasrettin Hoca

Doğurduğuna İnanıyorsun da Nasrettin HocaGünel Altıntaş, Resimleyen: İsmet KırdarEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Onun Sesi Yarın Çıkar Bir gece, geç vakit, Nasrettin Hoca ileçömezi yolda yürürlerken, ... Full story

Sanat Ustalarıyla...Bir Gün (Söyleşiler)

Sanat Ustalarıyla...Bir Gün (Söyleşiler)Erdoğan TanaltaySanatlar: Renk ve Resim Tekniği Ben sizleri tanıyorum, biliyorum.Sanatı seviyorsunuz...Sanat için, resim için zaman ayırıyorsunuz.Bu iyi bir şeydir.Sergileri dolaşıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz...Görüyorum, ... Full story

The National Geographic Traveler New York

The National Geographic Traveler New YorkMichael S. DurhamCoğrafya ve Seyahat: Coğrafya Başvuru Eserleri Yeni Bir Yüzyıla Giren New York Sürekli Değişiyor, hatta en başından ... Full story

Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye

Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve TürkiyeCihan Dura, Hayriye AtikSosyal Bilimler: Uluslararası İlişkiler > Avrupa Birliği Buçalışma Avrupa Birliği'ni, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ... Full story

Kah Orada Kah Burada Bir Rehberin Anıları

Kah Orada Kah Burada Bir Rehberin AnılarıKemal Suman, Kapak: Cemalettin GüzeloğluTarih: Anılar (Hatırat) Turizm sektöründe 35 yılı aşkın birçalışma, elbette acı-tatlı pekçok anı biriktiriyor. Yurtiçinde ... Full story

Doğu Sorunun Kökenleri (Ekonomik Açıdan)

Doğu Sorunun Kökenleri (Ekonomik Açıdan)Servet MutluSosyal Bilimler: Ekonomi ve Finans Doğu Sorunu hem siyasal hem de ekonomiktir ve bir ölçüde bunlar birbirini beslemektedir. Bölge’de siyasal ... Full story

Ahtamar Kilisesi: Işıkla Canlanan Duvarlar

Ahtamar Kilisesi: Işıkla Canlanan DuvarlarMazhar Şevket İpşiroğlu, Çeviren: Alev YalınızSanatlar: Hıristiyan Sanatı ve Mimarisi Van Gölü'ndeki küçük bir adada,çok uzaktan bile görülebilen bir konumda yükselen ... Full story

Bir Bulut Kaynıyor Bu Diyar Baştan Başa 4

Bir Bulut Kaynıyor Bu Diyar Baştan Başa 4Yaşar KemalEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Romanlarında Anadolu insanının gerçek dünyasını destansı boyutlara taşıyan, yaşanmış ve yaşanan gerçeği ... Full story

İkiz kuleler'den Galata'ya El Kaide Turka

İkiz kuleler'den Galata'ya El Kaide TurkaMehmet FaraçTarih: Orta Doğu : Kıbrıs İstanbul,15-20 Kasım 2003 tarihlerinde daha önce benzeri görülmemiş terör eylemlerine sahne oldu. Bomba yüklü ... Full story

Arap Milliyetçiliği Zaferden Umutsuzluğa

Arap Milliyetçiliği Zaferden UmutsuzluğaAdid DavişaEdebiyat: Arap Edebiyatı ve Başvuru Eserleri Sevaplarındançok günahlarıyla hatırlanan, yok olup gitmiş eski bir hanedanlık gibi, Arap milliyetçiliği de 1967'de Altı ... Full story

Türkiye'de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası

Türkiye'de Çalışma Yaşamı BibliyografyasıFiliz AslanGenel Konular: Bibliyografyalar Türkiye'de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadarçalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yapılmış ve yapılmakta olan ... Full story

Alberto Moravia'nın Öykülerinden Seçmeler

Alberto Moravia'nınÖykülerinden SeçmelerGülbende KurayEdebiyat: İtalyan Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Alberto Moravia'nın Roma öyküleri adlı yapıtı Roma'da geçen öykülerden oluşur. Moravia öykülerindeki kişileri yargılamaz, ne ... Full story

Üçüncü Dünyanın Meydan Okuyan İlerleyişi

Üçüncü Dünyanın Meydan Okuyan İlerleyişi Howard Handelmann, Çeviren: Kerim KayaCoğrafya ve Seyahat: İstanbul Kitapları Üçüncü dünya ülkeleri hakkında, usta bir kalemin elindençıkma, kapsamlı bir inceleme.Üçüncü ... Full story

KPSS 2009 Genel Yetenek Genel Kültür Garantili Modüler Set 5 Kitap

KPSS 2009 Genel Yetenek Genel Kültür Garantili Modüler Set 5 KitapSosyal Bilimler: Eğitim : Test : KPDS, KPSS, KMSS, GYS, YDS, TUS, DGS • Tarih ... Full story

Kitabu'r- Ruh

Kitabu'r- Ruhİbn Kayyim El-CevziyyeDin: İslam Araştırmaları İbn Kayyim el-Cevziyye İslam ilim geleneğindeki selef๎ akımın verimli veçok yönlü temsilcilerinden biridir. Çeşitli kitapları dilimizeçevrilmiş ve ülke okuyucusu ... Full story

Les Peintres du Bosphore au XVIIIe Si้cle (Hardcover)

Les Peintres du Bosphore au XVIIIe Si้cle (Hardcover)Auguste BoppeSanatlar: Batı Resim Sanatı Par le caprice de la mode, des artistes qui n'avaient jamais voyag้ sont ... Full story

Kapitalizm ve Ulusal Ekonominin Dönüşümü

Kapitalizm ve Ulusal Ekonominin DönüşümüFügen EryılmazSosyal Bilimler: Ekonomi ve Finans Resmi iktisadın sözcüleri -sadece düşünceleri değil, vicdanı da körelmiş olanlar- bakımından sorun, harikulade basit ve ... Full story

Bir Kürt Düşüncesi Yezidilik ve Yezidler

Bir Kürt Düşüncesi Yezidilik ve YezidlerToriSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Etnik Gruplar Kürtlerin İslam inancından önceki dini inançları Yezidilik idi. Dualist düşünce tarzı olan Yezidilik ... Full story

Kur'an Ansiklopedisi Cilt 6 Hicret-Kafir

Kur'an Ansiklopedisi Cilt 6 Hicret-KafirTuran DursunDin: Kuran ve Hadis Ben Kur'an Ansiklopedisi'ni herhangi bir biçimde yorumlar getirerek, 'İslam'ınçağdaş yorumlar'la yorumlanmasını ve bu yolla 'dinsel bağnazlıktan' ... Full story

Author info

iskenderiye

Navigate archive

2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Latest comments

avatar iskenderiye on 21/09/2014 12:55:11
avatar iskenderiye on 19/01/2013 22:14:02