iskenderiye

Çağdaş Türk Edebiyatı 2 Meşrutiyet Dönemi 2

Çağdaş Türk Edebiyatı 2 Meşrutiyet Dönemi 2Şükran KurdakulEdebiyat: Türk Edebiyatı Çağdaş Türk Edebiyatı her evde bulunması gereken bir başvuru kitabı, tarih, ansiklopedi, bilgi ve bilinç ... Full story

Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği

Jön Türk Dönemi Türk MilliyetçiliğiMasami AraiTarih: Osmanlı Tarihi 1600-1920 Türkiye'ninçağdaşlaşma tarihinde milliyetçiliğin (Türkçülük) çok önemli yeri var. Osmanlı aydınları önceleri, 'Batı Avrupa tipi' milliyetçiliğin, ... Full story

Kriz Savaş ve Bütçe Politikası 1926 - 1950

Kriz Savaş ve Bütçe Politikası 1926 - 1950Nevin CoşarSosyal Bilimler: Ekonomi ve Finans Bağımsızlığı korumak kazanmaktançok daha zordu. Bu savaşı vermiş olan ilk kuşak Cumhuriyet ... Full story

Tarihte Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileri

Tarihte Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileriM. Sadi KoçaşSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Azınlıklar (Ermeniler) ve Etnik Gruplar Yüzyıllarca kardeşçe yaşamın bağlarını kopartanların belgesel öyküsü.... Sn. ... Full story

Açıklamalı - İçtihatlı Kooperatifler Kanunu

Açıklamalı - İçtihatlı Kooperatifler KanunuA. Nevzad Odyakmaz, Osman AltuğSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Kooperatifçilik, işbirliğinin yanı sıra adil ve eşit bir katılımı ve paylaşımı ... Full story

Akıllı Düğmeler Logico Eğitim Seti 17 Kitap

Akıllı Düğmeler Logico Eğitim Seti 17 KitapKolektif, Çeviren: Firuzan GürbüzEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Kitaplar: 1- Boyama ve Eşleştirme 2- Eli ve Ayşe ile Bir Gün 3- Boyayalım, ... Full story

Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları 1935-1946

Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları 1935-1946İsmail Hakkı TonguçEdebiyat: Türkçe Söylev ve Mektuplar İ. Hakkı Tonguç'tan kalan belgeler arasında mektuplar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kitapta kendisinin ... Full story

Müşteri Odaklı Satışta 100 Altın Strateji

Müşteri Odaklı Satışta 100 Altın StratejiAbdül VardarUygulamalı Bilimler: İş İdaresi, Genel Yöneticilik Dünya hızla değişiyor...Bu değişimin doğal sonucu olarak iş dünyası ve müşteri ilişkileri de ... Full story

Dillerdeki Şarkılar Türk Musikisi 'Güfteler'

Dillerdeki Şarkılar Türk Musikisi 'Güfteler'Sadun Aksüt, Kapak tasarımı: Aret DemirkaynakSanatlar: Türk Müziği 1992 yılında İnkılap Kitabevi'nde yayımlanan 2 ciltlik 'Türk Musikisi Güfteler Hazinesi' adlı eserim ... Full story

Norveç Kıyıları ve Cerrah Çelebinin Anıları

Norveç Kıyıları ve Cerrah Çelebinin AnılarıTarık Minkari, Karikatürler: Haslet SoyözCoğrafya ve Seyahat: Çağdaş Geziler ve Seyahatnameler Norveç'in kuzey güney uzunluğu 2200 km. imiş. Kıyı şeridinin ... Full story

Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt 3

Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt 3Ali İhsan Sabis,Önsöz: Turgan SabisTarih: Anılar (Hatırat) Bugün içinde bulunduğumuz durum sağlıklı bir değerlendirmeye, ancak kuvvetli olduğumuz dönemleri ve ... Full story

Geographika: Yeniden Keşfedilen Yunanistan

Geographika: Yeniden Keşfedilen YunanistanMehmet Ali GökmenTarih: Balkanlar Tarihi, 1912 Yılına Kadar Sürekli altüst oluşlar içinde tarihi yeniden yazılan bir ülkeyi gezmek, görmek, gözlemlemek... Dostluk ve ... Full story

Eserleri ve Hizmetleriyle Sultan Abdülhamid

Eserleri ve Hizmetleriyle Sultan AbdülhamidAydın TalayTarih: Osmanlı Tarihi 1600-1920 Sultan Abdülhamid Han bulunduğu fitne ortamına ve etrafının ateşleçevrili olmasına rağmen itidalini kaybetmiyen ve her zaman ... Full story

Erkeklerin Arasında

Erkeklerin ArasındaCamille Laurens, Çeviren: Sosi DolanoğluEdebiyat: Fransız Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Kitapta anlatıcı ve yazar Camille’in hayatındaki erkekler ve genel olarak erkekler, kimisi 1. ... Full story

Enişte Gözüyle Bodrum ve Diğer Hoş Öyküler

Enişte Gözüyle Bodrum ve Diğer HoşÖykülerBaskın Oran, Feyhan GörgünCoğrafya ve Seyahat: Çağdaş Geziler ve Seyahatnameler Enişte, Baskın Oran'ın, 'Bodrumlu Feyhan'ın kocası' olmak sıfatıyla kazandığı bir ... Full story

Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye 1914 - 1918

Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye 1914 - 1918Pierre Renouvin, Editör: ึ. Andaç UğurluTarih: Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı Hareketin komutasını elinde tutan Amiral ... Full story

Osmanlı Devleti Tarihi 2: Medeniyet tarihi (TEK SATILMAZ 2 Cilttir)

Osmanlı Devleti Tarihi 2: Medeniyet tarihi (TEK SATILMAZ 2 Cilttir)YılmazÖztunaTarih: Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar YılmazÖztuna'nın Osmanlı Devleti Tarihi'nin elinizdeki bu ikinci ve son cildinde, ... Full story

Piramit Yolunda Aşkın ve Devrimin Hikayesi

Piramit Yolunda Aşkın ve Devrimin HikayesiCihan Sedat, Çeviren: Duygu GünkutEdebiyat: Tarihi Romanlar,çeviri Yıl 1948. Yer Süveyş, Port Said. Krallık karşıtı yoksul bir devrimci. Ve 16 ... Full story

Tanrı ile Sohbet Ölümden Sonra 4

Tanrı ile SohbetÖlümden Sonra 4Neale Donald Walsch, Çeviren: Nil GünFelsefe ve Psikoloji: Kişisel Gelişim Bu hayat bittiğinde ne olacak? Bizden önce giden sevdiklerimizle yeniden buluşacak ... Full story

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası YetkisiNuray EkşiSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk ... Benim de bulunduğum jüri tarafından takdirle karşılanarak kabul edilmiş olan tezde, önce 'milletlerarası yetki ... Full story

Amme Alacaklarının Tahsil - Ödeme Kılavuzu

Amme Alacaklarının Tahsil -Ödeme KılavuzuSelahattinÖzmenSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Kişilerin; Devlete, Belediyelere,Özel İdarelere, vergi, resim, harç ile hükümranlık hakkından ya da bu hakka dayanılarak ... Full story

Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki Durumu

Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki DurumuArslan KayaSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Sınıraşırı ticarette ençok başvurulan ödeme usulü olan akreditif işleminde; işlemin taraflarından lehtarın hukuki durumunun ... Full story

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (2 Cilt Takım)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (2 Cilt Takım)Evliya ÇelebiEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları Dilinin güzelliği, anlatım gücü, konularının zenginliği ve rahat okunuşuyla Türkçenin en önemli klasiği ve ... Full story

Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği

Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma EtiğiVeysel BozkurtSosyal Bilimler: Toplumbilim (Sosyoloji) Modernleşme/endüstrileşme sürecinde geç kalmış bir ülke olan Türkiye, modern toplumun üretim kültürünü içselleştirmeden, post-modernçağın tüketim kültürünün ... Full story

Bir Neyzenin Hatıraları. Neyzenler Kahvesi

Bir Neyzenin Hatıraları. Neyzenler KahvesiAhmet DoğanÖzekeTarih: Anılar (Hatırat) Bizim kültürümüz ağıt kültürüdür. Yaşarken değerlerinçoğu kez farkına bile varmayız. Nedense bir şeyi değerlemek gerektirmeyen, seyirlik ve ... Full story

Itırlı Bahçe 16. Yüzyıl Arap Seks Elkitabı

Itırlı Bahçe 16. Yüzyıl Arap Seks ElkitabıŞeyh Muhammed El Nefzavi, Çeviren: Nevzat ErkmenFelsefe ve Psikoloji: Cinsellik ve Üreme Etiği Haçlı Seferlerinin savaşçı soyluları Avrupa'ya, İslamUygarlığı'nın ... Full story

Acılı Günler 1960 Aydın Menderes Anlatıyor

Acılı Günler 1960 Aydın Menderes AnlatıyorMuammer YaşarSosyal Bilimler: Kültür ve Kurumlar > Siyasi Partiler Aydın Menderes,27 Mayıs 1960 ihtilalinin bütün olaylarını annesi Berin Hanım'la birlikte ... Full story

Dedemin Cönkünden Alevi - Bektaşi Şiirleri

Dedemin Cönkünden Alevi - Bektaşi ŞiirleriYatağan Oğlu Alim CanDin: İslam Mezhepleri, Tasavvuf ve Tarikatlar Elinizdeki kitabın başlıca kaynağı,1313 yıllarında kurulmuş,600 yıldan fazla hizmet vermiş olan ... Full story

Halide Nusret Zorlutuna Hayatı ve Eserleri

Halide Nusret Zorlutuna Hayatı ve EserleriZeki Gürel, Genel Koordinatör: Cuma AğcaEdebiyat: Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler Halide Nusret Zorlutuna, 'Arayışlar Devri Türk Edebiyatına Küller, Sisli ... Full story

Başbaşa: Olayların ve Düşüncelerin Örgüsü

Başbaşa: Olayların ve DüşüncelerinÖrgüsüMehmet SoysalTarih: Modern Türkiye (Genel) Biz geleneksel İslam kültürüyle Batı kültürü arasında bir yerdeyiz. Bu ikisini birleştirmeyeçalışıyoruz. Radikal Doğucular ve radikal Batıcılar ... Full story

Les Orientalistes de L' Ecole Britannique (Hardcover)

Les Orientalistes de L' Ecole Britannique (Hardcover)Gerald M. AckermannSanatlar: Batı Resim Sanatı Le point commun entre les artistes dont il est question dans ce livre ... Full story

Windows 98 Uzmanı Olalım İngilizce Sürümü

Windows 98 Uzmanı Olalım İngilizce SürümüAhmetÖzhanGenel Konular: Bilgisayar & Internet (Genel) Windows 98 işletim sisteminin ileri düzey konularını içeren bu kitap, bu görkemli işletim sisteminin ... Full story

Aşktan Sözettiğimizde Sözünü Ettiklerimiz

Aşktan Sözettiğimizde Sözünü EttiklerimizRaymond CarverFelsefe ve Psikoloji: Duyusal Algılama, Devinim, Duygular, Fizyolojik İtkiler Yüreğimin vuruşlarını duyuyordum. Herkesin yüreğini işitebiliyordum. Odanın iyice kararmış olmasına karşın, orada ... Full story

En Güzel Bektaşi-Nasreddin Hoca Fıkraları

En Güzel Bektaşi-Nasreddin Hoca FıkralarıKenan Ermiş, Derleyen: Kenan ErmişEdebiyat: Türk Edebiyatı Sakal Çok gür sarı sakallı biri Bektaşi'nin köse olduğunu görünce laf olsun diye sormuş: "Baba, niçin ... Full story

Bakıllani'ye Göre Allah ve Alem Tasavvuru

Bakıllani'ye Göre Allah ve Alem TasavvuruCağfer Karadaş, Kapak tasarımı: ึmer YıldızEdebiyat: Tasavvuf Edebiyatı Mezhepleri birbirinden ayıran temel kriter, mezhep taraflarınca dinin ana konularına farklı ... Full story

Birinci Dünya Savaşında Alman İstihbaratı

Birinci Dünya Savaşında Alman İstihbaratıEmrullah TekinSosyal Bilimler: İstihbarat ve Casusluk Kitap; Birinci Dünya Harbindeki Alman istihbarat servisi ve düşman istihbarat teşkilatlarının faaliyetleri; basının durumu, kamuoyunun ... Full story

Portreler Türk Edebiyatına Dönemsel Bakış

Portreler Türk Edebiyatına Dönemsel BakışLütfiÖzkökEdebiyat: Türk Edebiyatı LütfiÖzkök, bir dünya fotoğrafçısı.Ömrünü bu sanata adamış bir ustanın ülkemizdeki ilk fotoğraf albümü Portreler / Türk Edebiyatına Dönemsel ... Full story

Bir Başkentin İmarı Ankara: (1929-1939)

Bir Başkentin İmarı Ankara: (1929-1939)Gönül TankutTarih: Türkiye'de Şehir Tarihleri Ankara'nın kuruluşu Cumhuriyet yöneticilerini yirminici yüzyıla tanıştırmış, Türk toplumunaçağdaş bir kent toplumu olma yolunu açmış, ... Full story

İnsan Hakları Küresel Siyaset ve Türkiye

İnsan Hakları Küresel Siyaset ve Türkiyeİhsan D. DağıSosyal Bilimler: Ekonomi ve Finans : Küreselleşme Türkiye'de son 20 yıldır üzerindeçok konuştuğumuz, ancakçözemediğimiz bir konu, daha doğrusu ... Full story

İşlerin Yolunda Gitmesine Engel Olan Kim

İşlerin Yolunda Gitmesine Engel Olan KimÜlkü AyvazEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Yayınevimiz, Ülkü Ayvaz'ın 'İşlerin Yolunda Gitmesine Engel Olan Kim? ', 'Gri Oğullar', 'Olaylar ve ... Full story

Kur'an Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler

Kur'an Dil ve Siyaset Üzerine SöyleşilerDücane CündioğluDin: Kuran ve Hadis Bu söyleşilerde vurgulanan temel nokta Kur'an'ı anlamaçabalarının siyasi gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağıdır. Nitekim anlama ediminin, ... Full story

Türk Müziği Çalgıları: CD'li

Türk Müziği Çalgıları: CD'liF. Yeşim Altınay, Grafikler: Mehmet AkselSanatlar: Türk Müziği Orkestra Kuralım' adlı kitabımızda batı müziğiçalgılarını; insan sesi, yaylıçalgılar, bakır üflemeçalgılar, tahta üflemeçalgılar, vurmaçalgılar ... Full story

Karahanlılar

KarahanlılarEkber N. NecefTarih: Orta Asya Türk Tarihi Göktürkler'in gerçek varisleri kimdir? Bugünkü Tuvalılar, Göktürkler'in gerçek varisleri ve devamı oldukları ileri sürüyorlar. Ama onlardan önce ... Full story

Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibani - Name

Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibani - NameMustafa Toker, Yakup KarasoyTarih: Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar Tarihe yön vermiş olanbüyükkahramanların yapmış olduğu savaşları ve soy ... Full story

Lycia

LyciaCevdet BayburtluoğluCoğrafya ve Seyahat: Çağdaş Geziler ve Seyahatnameler These archaeological guides are written by well known archaeologists with the thought that they might evoke the ... Full story

Analiz: Bir Mit Mensubunun Anıları

Analiz: Bir Mit Mensubunun AnılarıMehmet EymürSosyal Bilimler: İstihbarat ve Casusluk Türkiye'nin ve Ortadoğu ve Dünya devletler muvahecesinde son günlerdeki aktif politikası, istihbarat ihtiyacını önemli ölçüde ... Full story

Değişen Dünya Dönüşen Türkiye

Değişen Dünya Dönüşen TürkiyeE. Fuat KeymanEdebiyat: Türkçe Denemeler, Günlük Yazılar E. Fuat Keyman'ın 2002-2004 yılları arasında yayımlanmış güncel yazılarının belirli bir sistematik içinde ve bir ... Full story

Avrupa Toplum Modeli

Avrupa Toplum ModeliEmre KoraySosyal Bilimler: Siyasal Bilimler Avrupa Birliği, Avrupa’nın daha geniş boyutlu bütünleşme projesinin bir halkası veya siyasal ve sosyal boyutları olan bir büyük ... Full story

Perişan Güzeller

Perişan Güzellerİskender PalaEdebiyat: Türk Edebiyatı Bu kitaptaki gazeller hem yüzyıllar ötesinden bize birtakım güzellikleri sunduğu, hem atalarımızın kadındaki güzellik anlayışlarının rafine zarafetini verdiği, hem de ... Full story

Cilalı Taş Devri İki Harflik Alfabe

Cilalı Taş Devri İki Harflik AlfabeEmre Ulaş, Editör: Adnan GençEdebiyat: Türkçe Hiciv ve Mizah Mizah, yırtıcıdır; zeke ve neşeyle yaratıcılık dünyayı her gün yıkar ve ... Full story

Bekarlar

BekarlarHenry de Montherlant, Tahsin YücelEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye 1920'li yılların Paris'inde iki soylu bekar erkeğin hayatı nasıl geçer? Sosyal hayattan gitgide uzaklaşmış, kırılgan,çekingen, paraları ... Full story

Adamın 1'i 1 Gün Cimri, Salamon ve İskoç Fıkraları

Adamın 1'i 1 Gün Cimri, Salamon ve İskoç FıkralarıSina CimcozEdebiyat: Türkçe Hiciv ve Mizah Yüzüğümü SatacağımCimri bir genç adam, kendisini bırakacağını söyleyen nişanlısınaçok kızar: - ... Full story

Yaşamlar 1: Ünlü Yunanlı ve Romalıların Yaşamları

Yaşamlar 1: Ünlü Yunanlı ve Romalıların YaşamlarıPlutark, Çeviren: Meriç MeteFelsefe ve Psikoloji: Antik Yunan Felsefesi Yaşamlar'ımı başkaları için yazmaya başladım. Ama şimdi Tarihi bir ayna ... Full story

Amerikalıdır...

Amerikalıdır...Feryal KayaEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye “Feryal Kaya’nın ‘sen gavur musun? ’ adlı kitabı, coğrafyanın farklı isimler taşıyançocukların, okyanus ötesine savruluşlarının öykülerini, son derece inancıl ... Full story

Yaşamak İçin Bir Neden Söyle

Yaşamak İçin Bir Neden SöyleNesrin TurhanEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye İntihar gelgitleri yaşayan bir adam, sürpriz bir arkadaşlık ve ona yaşamak için neden bulmayaçalışan bir ... Full story

Nemide

NemideHalid Ziya UşaklıgilEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Servet-i Fünun döneminin meşhur romancısı Halid ziya Uşaklıgil'in kitap olarak yayımlanan ilk romanıdır Nemide. İki genç kız ile ... Full story

Kyoto Eski Kentte Yeni Sevgililer

Kyoto Eski Kentte Yeni SevgililerKavabata YasunariEdebiyat: Diğer Dillerin Edebiyatı Japon İmparatorluğu'nun 'eski' kutsal başkenti Kyoto'da, kentin tanınmış ailelerinden birinin evlat edindiği Çieko adlı güzel bir ... Full story

Salyangoz ve Tiyatro Ankara Sanat Tiyatrosunun Kuruluş Öyküsü

Salyangoz ve Tiyatro Ankara Sanat Tiyatrosunun KuruluşÖyküsüBülent AkkurtEdebiyat: Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler Tiyatro dünyamızda harikulade oyuncular, yönetmenler, tasarımcılar bulabilirsiniz. Hatta onları dış ülkedekilerle kıyaslayıp ... Full story

Çeviribilim Terimcesi Kuramlar Işığında Açıklamalı

Çeviribilim Terimcesi Kuramlar Işığında Açıklamalıึzlem BerkDilbilim: Türkçe Sözlükler Buçalışmanın ilk bölümüçeviri veçeviribilim alanına genel bir giriş niteliğinde olmanın yanı sıra,çeviri veçeviribilim terimlerinin de oluşum süreçlerinin ... Full story

Baba Anneme Bağırma Küçük Bir Çocuğun Gözünden Aile İçi Şiddet

Baba Anneme Bağırma Küçük Bir Çocuğun Gözünden Aile İçi Şiddetึzcan Ünlü, Kapak tasarımı: Gökhan KoçFelsefe ve Psikoloji: Aile İlişkilerinin Etiği Zorla yaptırılan bir evlilik... İstenmeyen ... Full story

Yerdeki Kanları Sildim Gerçek Cinayet Dosyaları

Yerdeki Kanları Sildim Gerçek Cinayet DosyalarıAli Kemal ErdemSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Cinayet Dosyalarını okuduğunuzda belki, 'Ne korkunç olaylar bunlar! ' diyeceksiniz. Bunun nedeni ... Full story

Kendi Kutup Yıldızını Bul

Kendi Kutup Yıldızını BulNüvide Gültunca TulgarFelsefe ve Psikoloji: Bilinçaltı ve Başkalaşmış Ruh Durumları ve Süreçler Seçtiğiniz hayat sizi mutlu ediyor mu? Yoksa başkalarının hayatını yaşamaktan, ... Full story

Feastanbul Modern Türk Yemekleri

Feastanbul Modern Türk YemekleriErol SezerUygulamalı Bilimler: Yeme, İçme ve Gurme Türkiye'nin en iyi şeflerinden, uluslarası ödüllü Erol Sezer, Türk Mutfağı'nın geleneksel lezzetlerini, modern mutfak trendleriyle ... Full story

ึteki Soruşturmalar

ึteki SoruşturmalarJorge Luis Borges, Çeviren: Peral Bayaz ÇharumEdebiyat: Latin Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Latin Amerika ve dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden J.L. Borges,çok sayıda ... Full story

Lord Darcy 2 Savaş Büyüsü

Lord Darcy 2 Savaş BüyüsüRandall GarrettEdebiyat: Macera ve Korku Romanları,çeviri Büyünün bilim olduğu ve bilimin emeklediği alternatif bir dünya...Avrupa'nın büyük bölümüyle Yeni Dünya'nın tamamı bir ... Full story

Kürdistan'da Milliyetçilik ve Dil (1918 - 1985)

Kürdistan'da Milliyetçilik ve Dil (1918 - 1985)Amir Hassanpour, Çeviren: Cemil Gündoğan, İbrahim BingölSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Azınlıklar (Ermeniler) ve Etnik Gruplar Bu yapıtta, Kürt ... Full story

Aramakla Bulunmaz

Aramakla Bulunmazİsmail KaraEdebiyat: Türkçe Denemeler, Günlük Yazılar Bir makaleyi aramak, bir kitabın izini sürmek bir meselenin peşinde olmaktır aslındı. Yazar adı belirtilmeden Mısır’da, İttihatçıçevrelerin neşrettiği ... Full story

Çeçenistan: Yasak Ülke Kayıp Vicdan

Çeçenistan: Yasak Ülke Kayıp VicdanFatma Tunç YaşarTarih: Orta Doğu Bu kitap,1994'te başlayan Çeçen-Rus Savaşı'ndan bu yana her zaman mağdur Çeçenlerin yanında olan, acılarını elinden geldiğince ... Full story

Yolbaşı: Irak Gerçeği ve Türkmenler'in Direniş Öyküsü

Yolbaşı: Irak Gerçeği ve Türkmenler'in DirenişÖyküsüYusuf Ziya ArpacıkSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Azınlıklar (Ermeniler) ve Etnik Gruplar Sorma menden harahyamBu sualden yaralıyamSinemçalımçarpaz dağlıKalbi param paralıyamBirdir ... Full story

Türk Sağı Sözlüğü

Türk Sağı SözlüğüHüdavendigar OnurSosyal Bilimler: Kültür ve Kurumlar > Siyasi Partiler Türk Sağı Sözlüğü'nde Cumhuriyet döneminde kurulan, kamuouyunun 'sağcı' olarak adlandırdığı oluşumlardan bahsettik. Böyle geniş ... Full story

Haydar'ı Öldürmek

Haydar'ıÖldürmekÇetin YiğenoğluEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye ึlmüş bir yazarın yayımlanmamış son romanından başlayan bir serüven... Geçen yüzyılın ilk yarısı... Ormanda işlenmiş bir cinayet ve bu ... Full story

Cennetin Bir Kapı Ötesinde

Cennetin Bir KapıÖtesindeDean R. Koontz, Çeviren: İçim KutluEdebiyat: Macera ve Korku Romanları,çeviri California düşününçok uzağındaki tozlu karavan parkında bir süre kalmaya ve yaşamına yeni bir ... Full story

100 Soruda Briç Dünyasına Giriş

100 Soruda Briç Dünyasına GirişMetin BaşaranEdebiyat: Türkçe Hiciv ve Mizah Bu kitabın amacı, ayrıntılara girerek kafa karıştırmak yerine brice yeni başlamak isteyenler için gerekli olan ... Full story

Aksak Demir’in Devlet Politikası: Timurlenk Üzerine İnceleme

Aksak Demir’in Devlet Politikası: Timurlenk Üzerine İncelemeMahmut Esat BozkurtFelsefe ve Psikoloji: Kişisel Gelişim Mahmut Esat Bozkurt, bu kitapta Timur’u “Dünyayı yenmiş bir Türk oğlu Türk’ü ... Full story

Politika ve Sanat Ekim Devrimi 1917-1932

Politika ve Sanat Ekim Devrimi 1917-1932Akif KurtuluşSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler Bu kitapta ne kadar belirgin birçizgi oldu, bilmiyorum; yine de Rus Devrimi'nin ideallerinden dünyaya bakan ... Full story

Ayastefanos Yalnızı

Ayastefanos YalnızıCem ŞancıEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Ayastefanos...1900’ lerin başında yeşiline, doğasına hayran kalıp adını Yeşilköy olarak değiştiren Halid Ziya Uşaklıgil’den,1930’larda Florya düzlüklerinde kuş avlayıp ... Full story

Kızıl Damga

Kızıl DamgaNathaniel Hawthorne, Çeviren: Utku İlban CoşkunoğluEdebiyat: İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Tutkulu bir genç kadın, onun korkak aşığı ve intikam ateşiyle ... Full story

Aile Planlaması Danışmanlık Konuşmaları: Kurumsal Söylem Çözümlemesi

Aile Planlaması Danışmanlık Konuşmaları: Kurumsal Söylem ÇözümlemesiSeyyare DumanUygulamalı Bilimler: Tıp, Hastalıklar ve İlaçlar Danışmanlık yapmak sorunu olanın sorununuçözmesinde yardımcı olmak için ona gerekli olan bilgiyi ... Full story

Edebiyatta Epifan

Edebiyatta EpifanİsmailÖğretirEdebiyat: Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler Winesbur, Ohio,çağdaş bir yalnızlığı küçük bir kasabada paylaşan, kendi bilinçlerinden / bilinçaltlarından ya da dışarıdan gelen engellemeler nedeniyle, ... Full story

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Bana Bir Şeyhler OluyorYılmaz ErdoğanSanatlar: Tiyatro, Sinema ve Televizyon HİLMİ - Dedim ya Tanrı'yla konuşuyordum. Ama şimdi konuştuklarımızı herkese anlatabileceğimi söyledi. (seyirciye döner) ... Full story

Dragon Ekonomisinin Önlenemeyen Yükselişi: Çin

Dragon EkonomisininÖnlenemeyen Yükselişi: ÇinCüneyt Koyuncu, Rasim YılmazTarih Tarihsel süreç Çin ekonomisinin yüksek performansının kaynakları Çinin dünya ekonomisi üzerindeki etkileri Çin ekonomisinin performansının sürdürülebilirliğiKitap: Dragon EkonomisininÖnlenemeyen ... Full story

Fikret Mualla Anılar, Resimler, Mektuplar

Fikret Mualla Anılar, Resimler, MektuplarHıfzı Topuz, Fotoğraflar: Kerem TopuzEdebiyat: Türkçe Denemeler, Günlük Yazılar Bu kitap, bir dostun eski bir dostunu hatırlaması, hatırlatmasıdır. Hıfzı Topuz,1950'lerin sonundan ... Full story

iLife'04 Eksiksiz Kılavuz

iLife'04 Eksiksiz KılavuzDavid Pogue, Çeviren: Ali İhsan FuratGenel Konular: Bilgisayar : Programlar -> Microsoft Ofis Bu kitap, Apple'ın masaüstü programlarını bir araya toplayıp entegre ... Full story

Perl ve MYSQL İle CGI Programlama

Perl ve MYSQL İle CGI ProgramlamaCan Uğur AyferGenel Konular: Bilgisayar : Programlar -> Microsoft Ofis Web üzerinden kullanıma sunulacak uygulama programları ve bunları geliştirirken ... Full story

Bir Koltuk Nasıl Devrilir

Bir Koltuk Nasıl DevrilirAziz NesinEdebiyat: Türkçe Hiciv ve Mizah Vatan Evlatları Partisi'nin başında Kafakan Bey vardı. Kötü adam denilemezdi. Uluslararası toplantılarda uyumaktan, uyumadığı zamanlarda da ... Full story

Süleyman Mabedi Operasyonu

Süleyman Mabedi OperasyonuMustafa KarnasTarih “İsraillilerin bile Kudüs’e izinsiz girmesi yasaklanmıştı. Amerikalı Evangelist Kuzular hem bölgenin güvenliğini sağlıyor hem de bütün protestolara rağmen dinamitlenerek yıkılmış olan ... Full story

Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler

Çocuk Yetiştirmede Psikolojik TaktiklerPerry W. Buffington, Çeviren: Taner GezerSosyal Bilimler: Toplumbilim (Sosyoloji) Bir ölümden söz edecekseniz 'Büyükannem uyuyor' demeyin, gerçeği söyleyin. Çocuğunuzu korumayaçalışmak amacıyla yaptığınız ... Full story

Rıfat Bey Neden Kaşınıyor

Rıfat Bey Neden KaşınıyorAziz NesinEdebiyat: Türkçe Hiciv ve Mizah - Peki ne yemiştin zararlı? - Vallahi anlayamadım ki birader... Zararlı bişey de yemedim. Evde hindi ... Full story

Vahşetin Çağrısı

Vahşetin ÇağrısıJack London, Çeviren: Mustafa BaharEdebiyat: İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Buck, California'da lüks bir konakta dünyaya gelir. Fakat konaktaki bahçıvanlardan biri ... Full story

İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar

İnsan Yaşamında Olmazsa OlmazlarMahmutÖzturanFelsefe ve Psikoloji İnsanız, insan olduğumuzu her durumda savunur ve yineleriz. Ancak, acaba bir insan olarak yaşamdaki amaçlarsımızı gerçek bir şekilde sorgulayıp ... Full story

Sovyetler'den günümüze Orta Asya gerçeği

Sovyetler'den günümüze Orta Asya gerçeğiHüseyin AdıgüzelTarih Hüseyin Adıgüzel, Sovyetler Birliği dağılmadan önce öğretmen olarak Bakü’ye gitti.10 yıl boyunca tüm Türk Dünyası ülkelerini gezdi ve araştırma ... Full story

Silahlara Veda

Silahlara VedaErnest Hemingway, Çeviren: Mustafa BaharEdebiyat: İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Hemingway’ den bir şaheser, Yazarına Nobel EdebiyatÖdülü kazandırmış olan “Silahlara Veda”, ... Full story

SQ - Ruhsal Zeka

SQ - Ruhsal ZekaDana Zohar, Çeviren: Burak Erdemli, Kemal BudakFelsefe ve Psikoloji: Metafizik Kuantum Benlik' adlı kitabın yazarı olan Zohar, bu yeni kitabında beynimiz, zekamızın ... Full story

Kırmızı ve Siyah

Kırmızı ve SiyahHenri Beyle Stendhal, Çeviren: Nurettin BaharEdebiyat: Fransız Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Eser “Kırmızı ve siyah adını, askerlerin kırmızı üniformaları ile ruhban sınıfının ... Full story

Teorik - Pratik Telapati

Teorik - Pratik TelapatiNusret S. YilmazFelsefe ve Psikoloji: Bilinçaltı ve Başkalaşmış Ruh Durumları ve Süreçler Telepati duyular dışı yetenekler içerisinde en sık rastlanan ve üzerinde ... Full story

Devre Sonu

Devre SonuErgün ArıkdalFelsefe ve Psikoloji: Metafizik Siklusun sonuna en yakın konumda bulunurken beşeriyetçok yönlü baskılar altındadır. Şu son bin yılın içinde, siklusun sonunda olduğunu için ... Full story

Sürgün Hayatlar Arif Cemil Bey'in Hatıraları

Sürgün Hayatlar Arif Cemil Bey'in HatıralarıHalit Erdem OksaçanTarih Osmanlı İmparatorluğu'nun 1908-1918 dönemini kapsayan son on yılında, ülkenin kaderinde söz sahibi güç olan İttihat ve Terakki ... Full story

Avrupa Birliği Temel Mevzuatı

Avrupa Birliği Temel MevzuatıArif Köktaş, Enver Bozkurt, MehmetÖzcanSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler Avrupa Birliği,29 Ekim 2004'de üye devletlerin hükümet ya da devlet başkanları tarafından Roma'da 'Avrupa ... Full story

Kerem İle Aslı

Kerem İle AslıHülya ŞatEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Geçmişini yeterince algılayıp değerlendiremeyen toplumların geleceğe ilişkin açılımları da olamaz. Geçmişin kültür birikimini özümsemeden günümüzün anlaşılması olanaksızdır. ... Full story

Saklı Değerler

Saklı DeğerlerHüzeyme Yeşim KoçakEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Dünya korkunç kötüleşti. Şu ademoğlu nankörün teki...İKide bir ihtida edip duruyor, en adık, güvendiğim adamlarım banaçelme takıp ... Full story

Antik rejim: Fransız devrimi öncesi Avrupa

Antik rejim: Fransız devrimi öncesi AvrupaCharles Kingsley, Çeviren: Seyfi SayFelsefe ve Psikoloji Antik Rejim' yazarın1867 yılında Royal Institıtion da verdiği, 'kast', 'merkezleşme' ve 'infilak edici ... Full story

Türkçe'nin Temel Becerileri ve Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlkokuma Yazma Öğretimi

Türkçe'nin Temel Becerileri ve Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlkokuma YazmaÖğretimiKadir Keskinkılıç, Sultan Bilge KeskinkılıçDilbilim: Türk Dili Türkçe'nin daha güzel ve anlamlı kullanılması ve öğrencilere ... Full story

İslam sufileri

İslam sufileriReynold A. Nicholson, Çeviren: Murat Temelli, Yücel BelliDin: İslam Mezhepleri, Tasavvuf ve Tarikatlar Bütün tasavvufi tecrübeler en sonunda bir noktada birleşir. Bu noktanın, mutasavvıf ... Full story

Akıl İle Düşünce Gücü

Akıl İle Düşünce Gücüึzcan KöknelFelsefe ve Psikoloji: Psikoloji Sağlıklı düşünmek, doğru karar vermek için büyü, fal ve rüya yorumu, gelecekten haber verme gibi boş inançlardan ... Full story

Beş Dilim Portakal

Beş Dilim PortakalJoanne Harris, Çeviren: Suzan Cenani AlioğluEdebiyat: İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Framboise Simon Loire Nehri kıyısındaki küçük köye geri dönünce, ... Full story

İzmirlilerle Paylaştıklarım

İzmirlilerle PaylaştıklarımTufan Atakişi, Kapak tasarımı: Burhan KızmazCoğrafya ve Seyahat O, İzmir� in Kültür Hamalı. İzmirliler onu bu ünvanla yıllardır tanıyor. İzmir İzmir Kent Kültürü ve ... Full story

19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılın Birinci Yarısında Kürtlerin Maddi Kültürü (Geleneksel Kültür Birliği Sorunu)

19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılın Birinci Yarısında Kürtlerin Maddi Kültürü (Geleneksel Kültür Birliği Sorunu)T.F. Arıstova, Çeviren: Arif KarabağSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Etnik Gruplar Kürtlerin ... Full story

Antikacı Arago'nun Günlüğü

Antikacı Arago'nun GünlüğüMehmet Murat İldanEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye İngiltere'nin eski ve küçük bir köyü olan Dedham'da, varlıklı bir yazardır kahramanımız. Onun zekice ve anlamlı ... Full story

Halkın Tiranı Miloseviç

Halkın Tiranı MiloseviçVidosav Stevanoviç, Çeviren: Hasan YükselTarih “Halkın Tiranı: Miloseviç”, parçalanan bir ülkenin ve dağılan bir toplumun böyle bir adama nasıl da inanıp onu iktidara ... Full story

Pratik Arıcılık ve Balın İşlenmesi

Pratik Arıcılık ve Balın İşlenmesiEshar Kütevin, Ziya KütevinUygulamalı Bilimler: Avcılık, Balıkçılık ve Konservecilik Arıcılık, insanı kendine bağlayan bir hobidir. Günümüzde arıcılıkla ilgili bilgi almak isteyen ... Full story

Bölge kalkınma ajansları

Bölge kalkınma ajanslarıMenaf TuranSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler Türkiye� de Bölge Kalkınma Ajansları (BKA) adıyla bölge yönetim birimlerinin kurulması amaçlanıyor. BKA, Avrupa Birliği� nin isteği ... Full story

Windows XP

Windows XPCenk TarhanGenel Konular: Bilgisayar : Programlar -> Microsoft Ofis - Windows XP'nin kurulumu- Kurulum sonrası ayarlar- Sorunçıkartan aygıtlar- Görsel ayarlar- Grafik kullanıcı arabirimi- ... Full story

Buzdan Gelen Canavar: Dört Kafadarlar Takımı 49

Buzdan Gelen Canavar: Dört Kafadarlar Takımı 49Thomas Brezina, Çeviren: Esat Nermi ErendorEdebiyat: Çocuk Kitapları, Çeviri Poppi kayak kayarken tuhaf bir yaratık tarafından engellenir. Bu yaratık, ... Full story

Ütopyadan Bilime Sosyalizm

Ütopyadan Bilime SosyalizmFriedrich Engels, Çeviren: Yılmaz OnayFelsefe ve Psikoloji Nasıl ki krizler burjuvazinin modern üretici güçleri yönetmede yetersizliğini açığaçıkarıyorsa, büyük üretim ve ulaşım tesislerinin anonim ... Full story

Genç Anneye Mektuplar

Genç Anneye MektuplarWilhelm Stekel, Çeviren: Ali ÇankırılıUygulamalı Bilimler: Ev Ekonomisi, Aile Yaşamı ve Hobiler Çocuk eğitimi, ruh ve beden sağlığı alanında uzun yılların birikimi olan ... Full story

Hazır Cevaplar 2. Kitap

Hazır Cevaplar 2. KitapCüneyd Suavi, Selim GündüzalpEdebiyat: Türkçe Hiciv ve Mizah ึyle insanlar vardır ki,çoklarını keder ve hüznün kuytularınaçeken olaylardan zeka tomurcukları, hikmet meyveleri devşirmeyi ... Full story

Küçük Lügat 11000 Kelime

Küçük Lügat 11000 Kelimeึmer SevinçgülEdebiyat: Başvuru Eserleri, Sözlükler, Antolojiler, Ansiklopediler Küçük Lügat, öz kültürünü öğrenmek maksadıyla asli kaynaklara yönelen okuyucular için yapılan mütevazi birçalışma.Nurani eserleri ... Full story

Tutankhamun: Çıkış Komplosu

Tutankhamun: Çıkış KomplosuAndrew Collins, Chris Ogilvie Herald, Çeviren: Zafer AvşarTarih: Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar Tutankhamun'un mezarının açılışıyla ilgili tartışmanın altında yatan sırlar nelerdir? Mezarın içinde ... Full story

Aptallık ve Şans Tarihi Nasıl Değiştirdi

Aptallık ve Şans Tarihi Nasıl DeğiştirdiErik Durschmied, Çeviren: ึzlem GündoğduTarih SAVAŞ SADECE TOPLA, TÜFEKLE KAZANILMAZ! Mึ 1184'teki Truva Savaşı'ndan MS 1991'deki Körfez Savaşı'na kadar ... Full story

İki Çuval Altın

İki Çuval AltınCüneyd SuaviEdebiyat: Çocuk Kitapları, Türk Yazarları ...Ayşe, başlarına gelen felaketin büyüklüğünü anlamıştı. Oluk oluk akan gözyaşlarını silmeyeçalışırken: - Fırıncı amca, diye fısıldadı. Toprak, ... Full story

Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik

Osmanlı Yargı Sistemi ve KazaskerlikMustafa ŞentopSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Osmanlı sistemi her şeyden önce bir hukuk düzenidir ve bir bütün olarak Osmanlı sistemini ... Full story

İlk Günah Adem ile Havva

İlk Günah Adem ile HavvaAlbert Hirsch, Çeviren: Atilla DirimSosyal Bilimler: Mitoloji Ertesi sabah günün ilk ışıklarıyla uyananAdem esneyerek gerindi. O kadar tatlı bir uyku uyumuştu ... Full story

Dünyanın Sonuna Yolculuk Büyük İskender

Dünyanın Sonuna Yolculuk Büyük İskenderHarold Lamb, Çeviren: Suat KayaEdebiyat: İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler Aklın ve Hırsın, Antik Çağ Dünyasının Fethinin, Büyük ... Full story

Image of the Turks in the 17th century Europe

Image of the Turks in the 17th century EuropeFiliz Çağman, NazanÖlçer, Polona VitmarGenel Konular: Müzeler ve Kurumlar 17. Yüzyıl Avrupa'sında Türk İmajı' başlıklı sergi, Sabancı ... Full story

Fal Baksam Günah mı?

Fal Baksam Günah mı?Beti YağcıDin Falın anlamı: Daha olmamış ama olacak olan şeylerdir. Olacağı kim bilebilir? Ancak Tanrı bilir. Başka kim bilebilir ki? Bazı şeyleri ... Full story

Einstein'in Buzdolabı

Einstein'in BuzdolabıSteve Silverman, Çeviren: Ali ErcivanTarih Bu kitapta birbirinden tuhaf, inanılması hayli güç öyküler var. Ancak tuhaf olduğu kadar da ilginç ve eğlenceli olan bu ... Full story

Kayıp Tarih

Kayıp TarihYalçın İlterTarih Aşağıdaki sorularla bir bilim dalı olarak sadece tarih değil bilimin bütün dalları uzun yıllardır uğraşıyor. Verilebilen yanıtlar hala spekülatif alanda dolaşıyor ancak ... Full story

Asya

AsyaErtan YılmazEdebiyat: Türk Şiiri ıraklığınçoğalır ilkbahar gelir seninleaydınlığını ve uyku zamanlarını söyleruj, meyveli galeta, blues, deniz kabarabilirsusup yıldızlara akşam olmadan incelipbi'şey değil diye yanıtlasam söylediklerinibavulunu ... Full story

Dünya Astrolojisi

Dünya AstrolojisiPeter Marshall, Çeviren: Sezer SonerDoğa Bilimleri: Astronomi ve Yer Bilimleri Sevgililerin ve başkanların astrologlara danışmasını sağlayan ne? Mars'tan ve Venüs'ten olanlar niçin birbirlerinin doğum ... Full story

Spinoza'nın Tao'su Akıllı İnançtan İnançlı Akla

Spinoza'nın Tao'su Akıllı İnançtan İnançlı AklaMoris FransezFelsefe ve Psikoloji: Etik (Ahlak Felsefesi) Bu kitapta Moris Fransez, Spinoza'nın ETİKA adlı başyapıtında ortaya koyduğu, ETİK felsefesini açık ... Full story

Hayır Diyebilmeli İnsan

Hayır Diyebilmeli İnsanAlev AlatlıEdebiyat: Türkçe Denemeler, Günlük Yazılar Belki de bu yüzyılda insanın ençok kullanması gereken kelime “Hayır! ” olamlı. Ne var ki, “Evet’ in ... Full story

Aydınlanma ve Örgüt

Aydınlanma veÖrgütS. ÇiftyürekSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler 21. yüzyılda aydınlanma, değişim ve devrimin imkan ve olanakları... Yanıtı zor bir soru. Hele K. Kürdistan özgülünde bu yanıt ... Full story

Author info

iskenderiye

Navigate archive

2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Latest comments

avatar iskenderiye on 21/09/2014 12:55:11
avatar iskenderiye on 19/01/2013 22:14:02