iskenderiye

Doğu-Batı Felsefi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması

Doğu-Batı Felsefi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin KarşılaştırılmasıA. Gülnihal Küken, Editör: Belgin GürdereoğluFelsefe ve Psikoloji: Antik, Ortaçağ ve Doğu Felsefesi Buçalışma ie ... Full story

Hayat Dersleri Seti Çocuklardan Dersler / Babalardan Dersler / Annelerden Dersler 3 Kitap Takım

Hayat Dersleri Seti Çocuklardan Dersler / Babalardan Dersler / Annelerden Dersler 3 Kitap TakımJoan Aho Ryan, Çeviren: Gülder TümerEdebiyat: Türk Edebiyatı Çocuklarımızın bizlereçok önemli yaşam ... Full story

Sosyal Bilimleri Açın Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Gulbenkian Komisyonu Raporu

Sosyal Bilimleri Açın Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Gulbenkian Komisyonu RaporuGulbenkian Komisyonu, Çeviren: Şirin TekeliSosyal Bilimler: Toplumbilim (Sosyoloji) Bilginin sosyal olarak kurulmuş olması gerçeği, daha ... Full story

Osmanlı Sanayii 1913-1915 İstatistikleri

Osmanlı Sanayii 1913-1915 İstatistikleriA. GündüzÖkçünSosyal Bilimler: İstatistik GündüzÖkçün, ilk iki baskısı Ankara Üniversitesi SBF'de yapılan bu araştırmasında, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerindeki - 1913-1915 yıllarına ait ... Full story

Zaman İçinde Müzik (Kitap + 10 ad CD) Başlangıcından Günümüze Örneklerle Batı Müziğinin Evrimi

Zaman İçinde Müzik (Kitap + 10 ad CD) Başlangıcından GünümüzeÖrneklerle Batı Müziğinin EvrimiEvin İlyasoğluSanatlar: Batı Müziği İnsanoğlu bir deniz minaresine üfleyip ... Full story

1930'lardan Günümüze Bursa'da Dini Hayat Gördüklerim - Duyduklarım - Yaşadıkları - Hatıralar -

1930'lardan Günümüze Bursa'da Dini Hayat Gördüklerim - Duyduklarım - Yaşadıkları - Hatıralar -Bayram Sarıcan, Yayına Hazırlayan: MustafaÖcalTarih: Anılar (Hatırat) ... Orada benden başka bir Hoca ... Full story

Türk - Yunan İmparatorluğu arabölge. Gerçeği Işığında Osmanlı Tarihine Bakış l'Empire Ottoman

Türk - Yunan İmparatorluğu arabölge. Gerçeği Işığında Osmanlı Tarihine Bakış l'Empire OttomanDimitri KitsikisTarih: Osmanlı Tarihi 1600-1920 Yunanlı tarihçi Kitsikis'in kendi ülkesinde büyük yankılar uyandıran, ünlü ... Full story

Bank-ı Osmani-i Şahane

Bank-ı Osmani-i ŞahaneAndre AuthemanSosyal Bilimler: Ekonomi ve Finans 1975-1986 yılları arasında Osmanlı Bankası'nda genel müdürlük ve 1980-1990 yılları arasında bankanın yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş ... Full story

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 3 Cilt Tk

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 3 Cilt TkŞakir EczacıbaşıSanatlar: Başvuru Eserleri, Ansiklopediler ... 'Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi', dünyada ve Türkiye'de mimarlık, resim, heykel veçeşitli plastik sanat dallarıyla ilgili ... Full story

Uluslararası İktisat Teori - Politika - İktisadi Birleşmeler - Uluslararası Parasal İlişkiler

Uluslararası İktisat Teori - Politika - İktisadi Birleşmeler - Uluslararası Parasal İlişkilerEmin ErtürkSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler ... Çalışmamızın kısa vadeli bir tek amacı var: Sistematik ... Full story

İspanyolca Cep Sözlüğü Espanol Diccionnario de Bolsillo İspanyolca-Türkçe / Türkçe-İspanyolca

İspanyolca Cep Sözlüğü Espanol Diccionnario de Bolsillo İspanyolca-Türkçe / Türkçe-İspanyolcaBirsen ÇankayaGenel Konular: Ansiklopediler İspanyolca-Türkçe ve Türkçe-İspanyolca bölümleri bir arada.10.000 sözcük. Sözcüklerin en uygun ve en ... Full story

Elveda Doğduğum Toprak Fotoğraflarda Anadolu'nun 150 Yıllık Göç Tarihi: Farawell My Homeland

Elveda Doğduğum Toprak Fotoğraflarda Anadolu'nun 150 Yıllık Göç Tarihi: Farawell My HomelandSanatlar: Fotoğrafçılık, Kataloglar ve Albümler Elveda Doğduğum Toprak: Fotoğraflarda Anadolu'nun 150 Yıllık Göç Tarihi ... Full story

The Rise and Fall of the Great Powers Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000

The Rise and Fall of the Great Powers Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000Paul KennedySosyal Bilimler: Siyasal Bilimler About national and international ... Full story

Şemseddin Sami ve Medeniyet-i İslamiyye

Şemseddin Sami ve Medeniyet-i İslamiyyeEtem AvcıDin: İslam Araştırmaları Şemseddin Sami, Türkçe'nin geçmişini araştıran ve aydınlatan, geleceğini zenginleştirmeyeçalışan dil ve lugat alimidir. Türkçe'ye kıymetli eserler kazandırmış ... Full story

Araya Giren Görüntüler

Araya Giren GörüntülerKemalÖzerTarih: Modern Türkiye (Genel) Araya Giren Görüntüler 80 sonrasının kent düzleminde yaygın psikolojisiyle dopdolu şiirlerden oluşuyor. Ev içlerinden sokaklara, deniz kıyılarından cami avlularına... ... Full story

Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa: Terkibi Bentler ve Terc-i bent. Esas metin ve Manzum Çeviriler

Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa: Terkibi Bentler ve Terc-i bent. Esas metin ve Manzum ÇevirilerHamza TanyaşEdebiyat: Osmanlı Divan Şiiri Hitit tarihi ve özellikleçivi yazısı alanında ... Full story

Çeteden Özür Diliyoruz

ÇetedenÖzür DiliyoruzKoray DüzgörenSosyal Bilimler: İstihbarat ve Casusluk Bu ülkede en zor şey gerçekleri dile getirmek... Bir de demokrat olmak... Hem deçifte kriter uygulamadan, katıksız, dolambaçsız ... Full story

ึrnekli ve Gerekçeli Şirketler Kılavuzu

ึrnekli ve Gerekçeli Şirketler KılavuzuSelahattinÖzmenSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Bu kitap yatırımcılarla Yöneticilere;çabalarındaçok genel bilgiler vermek amacındadır. Yazar; 50 yıllık kuruculuk, yöneticilik ve denetleyicilik ... Full story

Seçme Şiirler. Ne Yapar Çileli Hacivat Şimdi Mezarda Dayak mı Yer Gene Karagöz'den O Yerde

Seçme Şiirler. Ne Yapar Çileli Hacivat Şimdi Mezarda Dayak mı Yer Gene Karagöz'den O YerdeSalah BirselEdebiyat: Türk Şiiri Bezirgan Ben bir gemiciyim ki Uykulu hattıüstüva ... Full story

Malazgirt'in Üç Atlısı

Malazgirt'in Üç AtlısıAhmet Yılmaz BoyunağaEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Emevi ve Abbasi'lerin başlattıkları ancak Selçuklu'ların Malazgirt zaferiyle taçlandırdıkları fetihler dizisi. Kaderleri birleşen Bizans Prensesi ile ... Full story

Batı'dan Doğu'ya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler (1996-1999 Makedonya ve Bosna-Hersek)

Batı'dan Doğu'ya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler (1996-1999 Makedonya ve Bosna-Hersek)Gürbüz Bahadır, Editör: Seyhan KurtTarih: Balkanlar Tarihi 1912'den Günümüze Hangimiz, içini anılarla doldurduğumuz bir evin ... Full story

Darbeler ve Gizli Servisler (1950-1988)

Darbeler ve Gizli Servisler (1950-1988)Cüneyt ArcayürekTarih: Modern Türkiye 1981-2011 Cüneyt Arcayürek, DARBELER VE GİZLİ SERVİSLER'i; MİT'in, CIA'nın 'içimizdeki rolünü' anlatmak için yazdı. Olayların içinde yer ... Full story

İtikadi Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler (Fiten-Melโhim-Kıyamet Alametleri)

İtikadi Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler (Fiten-Melahim-Kıyamet Alametleri)İlyas ÇelebiDin: Kuran ve Hadis Buçalışmamızda, İslam dininin iki asli kaynağını oluşturan Kitap ve Sünnet'in, gelecek ... Full story

Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938 - 1945) Dönemin İç ve Dış Politikası Üzerine Bir Araştırma Cilt: 1

Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938 - 1945) Dönemin İç ve Dış Politikası Üzerine Bir Araştırma Cilt: 1Cemil KoçakSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler İsmet İnönü'nün ... Full story

Sonsuzluk Sessiz Büyür : Eski İzmir / Tarih Söyleşileri / Büyük Kukuriko / Öteden Beriden

Sonsuzluk Sessiz Büyür : Eski İzmir / Tarih Söyleşileri / Büyük Kukuriko /Öteden BeridenCevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Derleyen: Şadan GökovalıEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye ... Full story

Einstein Çılgın Teorisyen

Einstein Çılgın TeorisyenMike GoldsmithTarih: Bilim Tarihi Evet Albert ölse de hala süprizlerle dolu bir insan. Albert'in kayıp not defterinden başına gelenleri ve neler düşündüğünü öğrenebilir, ... Full story

Jön Türkler ve Araplar Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetciliği ve İslamcılık (1908-1918)

Jön Türkler ve Araplar Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetciliği ve İslamcılık (1908-1918)Hasan KayalıTarih: Osmanlı Tarihi 1600-1920 Osmanlı Devleti'nin son dönemine damgasını vurmuş olan Jön Türklerin en ... Full story

Yeni Türk Edebiyatında Öykü - 1 Öykücüler ve Öykü Anlayışları Öyküler ve Çözümlemeleri

Yeni Türk EdebiyatındaÖykü - 1Öykücüler veÖykü AnlayışlarıÖyküler ve Çözümlemeleriึmer LekesizEdebiyat: Türk Edebiyatı Yeni Türk EdebiyatındaÖykü adıyla beş ciltte tamamlanması planlanan buçalışmada, uzun yıllar gölgesindençıkamadığı romandan ... Full story

Zirveye Götüren Yol: Yönetim İşinizde ve Hayatınızda Problemlerinizi Nasıl Çözeceksiniz?

Zirveye Götüren Yol: Yönetim İşinizde ve Hayatınızda Problemlerinizi Nasıl Çözeceksiniz?Nurullah GençUygulamalı Bilimler: İş İdaresi, Genel Yöneticilik Ustabaşı işe, işçilere hiddet yağdıran bir nutukla başlar. Satış ... Full story

Shannara'nın Kılıcı Birinci Kitap

Shannara'nın Kılıcı Birinci KitapTerry BrooksEdebiyat: Bilim Kurgu Kitapları Dünya uzun yıllar önce kadim kötülük güçlerinin saldırılarına sahne olmuş, ancak Shea'nın atası Jerle Shannara ile kılıcı ... Full story

Koşulların Gücü Cilt 2

Koşulların Gücü Cilt 2Simone de Beauvoir, Çeviren: Betül OnursalEdebiyat: Türkçe Söylev ve Mektuplar Koşulların Gücü, Simone de Beauvoir'ın Jean-Paul Sartre'la yaşadığı ve en büyük yazınsal ... Full story

Sıfırdan Sonsuza Bilimin Hayal Dünyası

Sıfırdan Sonsuza Bilimin Hayal DünyasıAnn Rae Jonas, Çeviren: ึzlem ÇelikGenel Konular: Müzeler ve Kurumlar Sıfırdan Sonsuza Bilimin Hayal Dünyası kitabı, eğlenceli ve kolay bir ... Full story

Anı Dahi Anda Asmışlar

Anı Dahi Anda AsmışlarAbdullah Rıza ErgüvenEdebiyat: Türk Edebiyatı Adından da anlaşılacağı üzere, "Anı Dahi Anda Asmışlar" Şeyh Bedrettin olayını ve o dönemin gerçeklerini ele almaktadır. ... Full story

İşçi Tiyatrosuna Doğru

İşçi Tiyatrosuna Doğruึmer Nida, Sunuş:: Orhan İyilerEdebiyat: Türk Edebiyatı ึmer Nida'nın bu kitabı, tiyatro edebiyatımızda şimdiye dek üzerinde durulmamış son derece önemli bir konuyu geliştirmektedir. ... Full story

Erkek Aşkının Ötesinde : Rönesanstan Günümüze Kadınlar Arasında Romantik Dostluk ve Aşk

Erkek AşkınınÖtesinde : Rönesanstan Günümüze Kadınlar Arasında Romantik Dostluk ve AşkFelsefe ve Psikoloji: Cinsiyet Psikolojisi Kadınların tutkulu dostluklarının kültürel tarihçesi... illian Faderman romanları, dava tutanakları, aşk ... Full story

İSO 9000: 2000 Kalite Yönetim Sistemi

İSO 9000: 2000 Kalite Yönetim SistemiTürker BaşUygulamalı Bilimler: İş İdaresi, Genel Yöneticilik ISO 9000 serisi Kalite Standardları, Aralık 2000 tarihinde 21. Yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ... Full story

Musul Sorunu: Petrol ve Kürt Sorunları ile Bağlantılı Tarihsel ve Siyasal Bir İnceleme

Musul Sorunu: Petrol ve Kürt Sorunları ile Bağlantılı Tarihsel ve Siyasal Bir İncelemeİhsan Şerif KaymazSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Azınlıklar (Ermeniler) ve Etnik Gruplar OsmanlıÖncesi ... Full story

Filistin'de Osmanlı Postaları 1840-1918 Cilt1 Kudüs Ottoman Post in Palestine 1840-1918

Filistin'de Osmanlı Postaları 1840-1918 Cilt1 Kudüs Ottoman Post in Palestine 1840-1918Kemal GirayTarih: Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar Altın madalyalı Alexander Koleksiyonu temel alınarak hazırlanmış Filistin'deki ... Full story

Formda Kalarak Zayıfla

Formda Kalarak ZayıflaJacques Fricker, Çeviren: Nuriye YiğitlerUygulamalı Bilimler: Yeme, İçme ve Gurme Kendinizi 'rejimde' hissetmeden, 'gülümseyerek' zayıflamak için! Dr. Jacques Fricker sizleri kendi ritminize göre ... Full story

Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş: Mevlana Celaleddin Rumi'nin Kişilik Çözümlemesi

Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş: Mevlana Celaleddin Rumi'nin Kişilik ÇözümlemesiA. Reza Arasteh, Çeviren: Bekir Demirkol, Çeviren:: İbrahimÖzdemirEdebiyat: Tasavvuf Edebiyatı Mevlana, sadece bir şair, bir mutasavvıf ... Full story

Dr. Fazıl Küçük ve Şeyh Nazım Kıbrısi

Dr. Fazıl Küçük ve Şeyh Nazım KıbrısiHüseyin Mehmed AteşinDin: İslam Mezhepleri, Tasavvuf ve Tarikatlar Mimar Hüseyin Mehmet ATEŞİN1942 yılında Lefkoşa'da doğan Hüseyin Mehmet ATEŞİN ilk ... Full story

Yalanları Parçalayan Ulucanlar Katliamı Adalet... İnsan Hakları... Demokratikleşme...

Yalanları Parçalayan Ulucanlar Katliamı Adalet... İnsan Hakları... Demokratikleşme...Hülya ŞimşekSosyal Bilimler: Siyasal Bilimler Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde 4. ve 5. koğuşlarda kalmakta olan siyasi mahkumların büyük ... Full story

Kapitalist Ekonominin Temelleri Çağdaş Kapitalizmin Marksist Ekonomik Tahliline Giriş

Kapitalist Ekonominin Temelleri Çağdaş Kapitalizmin Marksist Ekonomik Tahliline GirişJacques Gouverneur, Çeviren: Fikret Başkaya, Yayıma Hazırlayan: Mehmet Ali KılıçbayFelsefe ve Psikoloji: Modern Batı Felsefesi Doğu Avrupa'da ... Full story

İstanbul Külliyatı 3 İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Ticaret Tarihi 1 (1742-1779)

İstanbul Külliyatı 3 İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Ticaret Tarihi 1 (1742-1779)Coğrafya ve Seyahat: İstanbul Kitapları İstanbul Ticaret Tarihi-1 adı altında topladığımız belgeler, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ... Full story

İttihad ve Terakki'nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı Hakkında Bildiklerim

İttihad ve Terakki'nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı Hakkında BildiklerimMehmed Selahaddin Bey, Sadeleştiren: Ahmed VarolTarih: Osmanlı Tarihi 1600-1920 Burada İttihat-Terakki'nin kuruluş gayesini, altıyüzelli senelik Osmanlı ... Full story

Türkiye'yi Savunuyorum

Türkiye'yi SavunuyorumLeon RouillonTarih: Anılar (Hatırat) Bu kitap, Birinci Dünya Savaşı'nda bulunmuş, yenik düşen Türkiye'nin başkenti İstanbul'un işgaline, Yunanlıların İzmir'e ve Küçük Asya'ya saldırışına şahit olmuş ... Full story

Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği

Geçmişten Günümüze Türk Diş HekimliğiUygulamalı Bilimler: Tıp, Hastalıklar ve İlaçlar Bu kitap, Türk Dış Hekimliği'ni başlangıcından günümüze kadar bize tam manasıyla anlatmaktadır.Türk Dış Hekimliği tarihi, ... Full story

Toplu Oyunları 2 İstanbul Beyaz Rakı Rengarenk Kırmızı Yorgunları Gözü Kara Alaturka

Toplu Oyunları 2 İstanbul Beyaz Rakı Rengarenk Kırmızı Yorgunları Gözü Kara Alaturkaึzen YulaCoğrafya ve Seyahat: İstanbul Kitapları Genç YazarÖzen Yula'nın bu kitabında İstanbul üzerine üç ... Full story

Başarının Olmayan Rotası İş Yaşamında Kişisel Kalite-Profesyonel Düşünce ve Davranış

Başarının Olmayan Rotası İş Yaşamında Kişisel Kalite-Profesyonel Düşünce ve DavranışUlaş BıçakçıUygulamalı Bilimler: İş İdaresi, Genel Yöneticilik Bu kitap, bilimsel ve akademik bir eser değildir. Bu ... Full story

Bulgarca - Türkçe / Pratik Konuşma Kılavuzu Bılgaro - Turski / Praktiçen Razgovornik

Bulgarca - Türkçe / Pratik Konuşma Kılavuzu Bılgaro - Turski / Praktiçen RazgovornikDurhan HatipoğluGenel Konular: Ansiklopediler Kılavuzda, günlük yaşamın değişik alanlarından seçtiğimiz sözler, deyimler ve ... Full story

Yap-İşlet-Devret Modeli ve Türkiye Uygulamasının Analizi (Bütçe Dışı Finans Tekniği)

Yap-İşlet-Devret Modeli ve Türkiye Uygulamasının Analizi (Bütçe Dışı Finans Tekniği)Erkal EtçioğluSosyal Bilimler: Ekonomi ve Finans Türkiye içinçok önemli bir bütçe dışı yatırım finansmanı tekniği olduğuna ... Full story

Osmanlı'da Kentler ve Kentliler. (Kent Mekanında Ticaret ve Gıda Üretimi 1550-1650)

Osmanlı'da Kentler ve Kentliler. (Kent Mekanında Ticaret ve Gıda Üretimi 1550-1650)Suraiya FaroqhiTarih: Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar Günümüzün önemli araştırma konularından biri, kentleşme ve kentlere ... Full story

Yaramaz Kızlar 10 Dolly Okula Dönüyor

Yaramaz Kızlar 10 Dolly Okula DönüyorEnid Blyton, Çeviren: Gülderen PamirEdebiyat: Çocuk Kitapları, Çeviri Dolly Kartalkaya'dan mezun olduktan sonraçok sevdiği okuluna eğitmen olarak geri döner. Dolly ... Full story

Sözün Önünde Oyuncuya Mektup Bölümler Devant La Parole Lettre Aux Acteurs Extraits

SözünÖnünde Oyuncuya Mektup Bölümler Devant La Parole Lettre Aux Acteurs Extraits Valere Novarina, Çeviren: Ali Berktay, Çeviren:: Füsun SönmezaySanatlar: Tiyatro, Sinema ve Televizyon Valere Novarina ... Full story

İngilizce Cep Sözlüğü English Pocket Dictionary İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce

İngilizce Cep Sözlüğü English Pocket Dictionary İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizceAli Bayram, Şükrü MeriçDilbilim: İngilizce Sözlükler, Dilbilgisi, Konuşma Kılavuzu İngilizce-Türkçe ve Türkç-İngilizce bölümleri bir arada. 0.000 sözcük. kunuşlar için ... Full story

Bitkisel Vücut Bakımı Daha Sağlıklı Cilt, Saç ve Tırnak Bakımına Doğal Bir Yaklaşım

Bitkisel Vücut Bakımı Daha Sağlıklı Cilt, Saç ve Tırnak Bakımına Doğal Bir YaklaşımStephanie Tourles, Çeviren: Ali DülgerUygulamalı Bilimler: Sağlık, Diyet Ms. Tourles, kendi kendinize ... Full story

Sürdüler Sürgün Oldum

Sürdüler Sürgün OldumHayri ErsoyEdebiyat: Türkçe Roman ve Hikaye Sürdüler Sürgün Oldum', Abhazya'dan sürülen halkın irili ufaklı teknelerle güç koşullarda Kuzey Karadeniz kıyılarınaçıkışıyla başlayan bir roman. ... Full story

İngilizce - Türkçe / Türkçe - İngilizce Redhouse Mini Sözlüğü (Kırmızı Küçük)

İngilizce - Türkçe / Türkçe - İngilizce Redhouse Mini Sözlüğü (Kırmızı Küçük)Dilbilim: İngilizce Sözlükler, Dilbilgisi, Konuşma Kılavuzu 30.000 kadar İngilizce ve Türkçe kelimenin karşılık veya ... Full story

Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı

Bilimsel Araştırma ve Yazma El KitabıHalil SeyidoğluGenel Konular: Ansiklopediler Kitap, özellikle araştırmaya yeni başlayanlar için yazılmış bir kılavuz niteliğindedir. Ana amacı Üniversite öğrencilerine araştırma ile ... Full story

İstanbul Külliyatı 5 İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Vakıf Tarihi 1 (1742-1764)

İstanbul Külliyatı 5 İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Vakıf Tarihi 1 (1742-1764)Coğrafya ve Seyahat: İstanbul Kitapları ... İstanbul Araştırmaları Merkezi'nin yürüttüğü fetihten günümüze İstanbul Külliyatı Projesi, ... Full story

Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos) Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi

Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos) Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi RehberiVartan PaçacıTarih: Arkeoloji ve Eski Çağ : Anadolu Kitabevimiz, tarihsel kalıntılara meraklı, bu kalıntıların ... Full story

Tao-culuk'daki Anahtar-Kavramlar İbn Arab๎ ile Lao-Tz๛ ve Çuang-Tz๛'nun Mukayesesi

Tao-culuk'daki Anahtar-Kavramlar İbn Arab๎ ile Lao-Tz๛ ve Çuang-Tz๛'nun MukayesesiToshihiko İzutsu, Türkçesi: Ahmed YükselÖzemreDin: Budizm, Hinduizm, Şamanizm, Zerdüştlük Merh๛m Prof. Dr. Toshihiko İzutsu'nun A Compareative ... Full story

Moğolistan Tarihi Eserleri Atlası 'Seçilmiş Sayfalar) (Orhun Seferi Araştırmaları)

Moğolistan Tarihi Eserleri Atlası 'Seçilmiş Sayfalar) (Orhun Seferi Araştırmaları)Dimitri Vasiliyev, Çeviren: Yelena Vasiliyev, Çeviren:: Sema BulutsuzTarih: Asya Tarihi (Atlas drevnostey Mongoli V.V.Radlov, Sankpeterburg 1892,80 ... Full story

Osmanlı Belgeleri'nde Diyarbakır Tarihi (Osmanlıca - Türkçe 40 Adet Orjinal Belge)

Osmanlı Belgeleri'nde Diyarbakır Tarihi (Osmanlıca - Türkçe 40 Adet Orjinal Belge)Ahmet Hezarfen, Yayına Hazırlayan: Cemal ŞenerTarih: Osmanlı Tarihi 1600-1920 Elinizde tuttuğunuz; ''Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır Tarihi'' ... Full story

Şirket-i Hayriye'nin Boğaziçi Vapurları: The Bosphore Steamers of the Şirket-i Hayriye

Şirket-i Hayriye'nin Boğaziçi Vapurları: The Bosphore Steamers of the Şirket-i HayriyeAhmet Güleryüz, Hande Yüce, Çeviren: Hande Yüce, Suzan AlptekinCoğrafya ve Seyahat: İstanbul Kitapları Boğaziçinin, Türk ... Full story

Sıfıra - Sıfır Toplumu Muhafazakar-Liberal Ekonomiye Sosyal - Demokrat Bir Alternatif

Sıfıra - Sıfır Toplumu Muhafazakar-Liberal Ekonomiye Sosyal - Demokrat Bir AlternatifLester C. Thurow, Çeviren: Nilgün Himmetoğlu, Çeviren:: Doğan ErberkSosyal Bilimler: Ekonomi ve Finans Thurow'un açıklamalar ... Full story

Ortadoğu'nun Solan Renkleri: Bedeviler, Çerkesler, Nusayriler, Dürziler, Yezidiler

Ortadoğu'nun Solan Renkleri: Bedeviler, Çerkesler, Nusayriler, Dürziler, YezidilerFaik BulutSosyal Bilimler: Sosyal Gruplar > Azınlıklar (Ermeniler) ve Etnik Gruplar Adı geçen toplulukları inceleyen bu kitap, Türkiye'nin ... Full story

Anadolu'nun Görsel Tarihi Fasiküller (I - II - III) . A Visual History of Anatolia

Anadolu'nun Görsel Tarihi Fasiküller (I - II - III) . A Visual History of AnatoliaHüsamettin KoçanTarih: Türkiye'de Şehir Tarihleri Kitabın İçindekiler: Emre Zeytinoğlu: Anadolu’nun Görsel ... Full story

Balkan Yolcusu. Gezi Röportaj. Bosna-Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan.

Balkan Yolcusu. Gezi Röportaj. Bosna-Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan.FüruzanTarih: Balkanlar Tarihi 1912'den Günümüze Füruzan'ın Balkan Yolcusu, Balkanlardaki savaşınçıktığı günlerde, olayların içinde yaptığı önemli bir tanıklığıdır. Yazarınçalışması ... Full story

Devlet İhale Kanunu ve İlgili Mevzuat

Devlet İhale Kanunu ve İlgili MevzuatMuhittin AbacıoğluSosyal Bilimler: Hukuk : Genel Hukuk Kitabın Bölümleri; evlet İhale Kanunu ve İlgili Yönetmelikler amu Kurum ve Kuruluşlarının Açacağı Uluslararası İhalelere ... Full story

Düşüncenin Enerjiye Dönüşümü Nazar-Göz Değmesi İnancı Etkileri ve Korunma Yolları

Düşüncenin Enerjiye Dönüşümü Nazar-Göz Değmesi İnancı Etkileri ve Korunma YollarıB. Altan AltanoğluFelsefe ve Psikoloji: Parapsikoloji ve Okkültizm (Gizlicilik) İnsanoğlu binlerce yıllık serüveninde karşılaştığı olumsuzlukları, hatta ... Full story

Türkler Yine Avrupa'da

Türkler Yine Avrupa'daCihan YamakoğluSosyal Bilimler: Uluslararası İlişkiler Bu kitap Türkiye’nin AB’ye tam üye ve Avrupa Topluluğu’nun tek devlet olması halinde, Türk ve Avrupa Topluluğu ülkelerinun ... Full story

Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. Rousseau, Kant, Hegel'den Foucault ve Derrida'ya

Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. Rousseau, Kant, Hegel'den Foucault ve Derrida'yaDavid West, Türkçesi: Ahmet CevizciFelsefe ve Psikoloji: Modern Batı Felsefesi Felsefenin neresindeyiz? Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, ... Full story

Author info

iskenderiye

Navigate archive

2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Latest comments

avatar iskenderiye on 21/09/2014 12:55:11
avatar iskenderiye on 19/01/2013 22:14:02